Kotlin – Convert Object to/from XML File (XML String) by Jackson
Kotlin
104
XML
7
Jackson
8
Male avatar

loveprogramming viết ngày 11/04/2021

https://ozenero.com/kotlin-convert-kotlin-object-xml-file-xml-string-jackson

Kotlin – Convert Object to/from XML File (XML String) by Jackson

In the tutorial, we will show how to convert XML String/File to Object and versus by Kotlin language with Jackson.

Jackson XML Dataformat

For serialize/deserialize Object to XML and versus, we use ‘Jackson Dataformat XML’ dependency:

<dependency>
  <groupId>com.fasterxml.jackson.dataformat</groupId>
  <artifactId>jackson-dataformat-xml</artifactId>
  <version>2.9.4</version>
</dependency>

Write Kotlin object to XML

Create model:


package com.javasampleapproach.kotlin.xml.model

data class Address(
  val street: String = "",
  val postcode: String = ""
)
package com.javasampleapproach.kotlin.xml.model

data class Customer(
  val name: String = "",
  val age: Int = -1,
  val address: Address? = null
)

Kotlin object to XML String

More at:

https://ozenero.com/kotlin-convert-kotlin-object-xml-file-xml-string-jackson

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
98 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 7 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 6 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 6 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
White
9 5
Trước giờ logic code của mình vẫn luôn dễ dãi như gái làng chơi nên đôi khi nó đã support thêm cho mình cái đức tính càng lúc càng không (thèm) kiê...
Rice viết hơn 2 năm trước
9 5
White
17 0
Bài toán đặt ra Parse một file XML kích thước 10GB chứa thông tin kết quả tất cả các trận bóng đá trong lịch sử và ghi vào database. xml 1 ...
Cẩm Huỳnh viết hơn 3 năm trước
17 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
98 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!