Kotlin – Convert Object to/from JSON with Jackson 2.x
Kotlin
104
json
15
Jackson
8
Male avatar

loveprogramming viết ngày 12/04/2021

https://grokonez.com/kotlin/kotlin-convert-object-tofrom-json-jackson-2-x

Kotlin – Convert Object to/from JSON with Jackson 2.x

This tutorial shows you how to use Jackson 2.x to convert Kotlin object to/from JSON.

I. Technology

 • Java 1.8
 • Kotlin 1.1.2
 • Maven 3.5.1

  II. Overview

  1. Goal

  Convert JSON string/JSON file/JSON url to Person(name:String,age:Int,messages:List) Kotlin Object, then convert Person object to JSON string/JSON file.

  2. Steps to do

 • add Dependency:
  <dependency>
  <groupId>org.jetbrains.kotlin</groupId>
  <artifactId>kotlin-stdlib</artifactId>
  <version>1.1.2</version>
  </dependency>

<dependency>
<groupId>com.fasterxml.jackson.module</groupId>
<artifactId>jackson-module-kotlin</artifactId>
<version>2.8.8</version>
</dependency>

 • import com.fasterxml.jackson.module.kotlin.*
 • use ObjectMapper instance:

More at:

https://grokonez.com/kotlin/kotlin-convert-object-tofrom-json-jackson-2-x

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
98 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/kotlin/kotlinreadwritecsvfileexample How to read/write CSV file in Kotlin In this tutorial, we're gonna look at examples tha...
loveprogramming viết 1 năm trước
0 0
White
4 0
Trong bài viết này, mình sẽ sử dụng 2 thư viện xử lý JSON phổ biến nhất hiện nay là (Link) và (Link) để thực hiện convert Java object sang JSON str...
Nguyễn Tuấn Anh viết hơn 3 năm trước
4 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
98 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!