Kiểu dữ liệu trong Go
Go
41
White

Trần Điệp viết ngày 11/12/2020

Kiểu dữ liệu trong Go

Các kiểu dữ liệu trong Go là các loại dữ liệu có thể tồn tại trong Go. Trong Go có thể chia làm 4 loại:

  • Loại cơ bản : các kiểu chuỗi , các kiểu số, boolean,...
  • Loại tổng hợp (aggregate): mảng, các cấu trúc
  • Loại tham chiếu (reference):con trỏ (poiter), map, function, ...
  • Loại giao diện (interface type). ## Các loại dữ liệu cơ bản Được chia ra làm ba loại: kiểu số, kiểu chuỗi , kiểu boolean ### Kiểu số (numbers) Được chia ra làm ba loại nhỏ hơn là : kiểu số nguyên, kiểu thực (dấu chấm động), và kiểu số phức. Kiểu số nguyên
Data type Description
int8 Số nguyên có dấu 8 bit
int16 Số nguyên có dấu 16bit
int32 Số nguyên có dấu 32bit
int64 Số nguyên có dấu 64bit
uint8 Số nguyên không dấu 8bit
uint16 Số nguyên không dấu 16bit
uint32 Số nguyên không dấu 32bit
uint64 Số nguyên không dấu 64bit
int Kiểu số nguyên có dấu 32bit hoặc 64bit tùy vào hệ điều hành
uint Kiểu số nguyên không dấu 32bit hoặc 64bit
rune Nó giống với kiểu int32 và có thể biểu diễn mã unicode
byte Giống kiểu int8
uintptr Là một kiểu số nguyên không dấu, nhưng có độ dài không xác định nhưng nó có thể chứa tất cả các bit của một con trỏ

Kiểu số thực (dấu chấm động)

Data type Description
float32 Số dấu phẩy động 32bit chuẩn IEEE 754
float64 Số dấu phẩy động 64bit chuẩn IEEE 754

Kiểu số phức (complex )

Data type Description
complex64 Số phức có phần thực và phần ảo là 2 số float32
complex128 Số phức có phần thực và phần ảo là 2 số float64

Kiểu boolean

Kiểu dữ liệu này có độ dài 1 bit và không thể chuyển đổi sang kiểu dữ liệu khác (không rõ ràng hoặc không hoàn toàn).

Kiểu chuỗi (strings)

Kiểu chuỗi là một chuỗi các kí tự Unicode, có thể định nghĩa một chuỗi trong Go là một chuỗi các byte bất biến, tức là khi nó được tạo ra thì không thể thay đổi giá trị của nó.

Kiểu dữ liệu tổng hợp

Array
Array trong Go thì cũng tương tự các ngôn ngữ khác, tuy nhiên trong Go nó có kích thước cố định và các kiểu dữ liệu của từng phần tử mảng phải đồng nhất.

Array trong Go không phải dạng tham chiếu (reference types) mà ở dạng tham trị (value types) tức là khi gán giá trị của nó cho một mảng khác thì mảng đó sẽ được tạo mới hoàn toàn và chỉ đc gán giá trị của mảng ban đầu.

Slices (lát cắt :v )

ảnh từ kipalog

Slice là một tham chiếu đến một Array hoặc một phần hoặc toàn bộ. Nó có kích thước động, có thể linh hoạt.
Slice sẽ có 2 thuộc tính là lengthcapacity. Length để chỉ số phần tử chứa trong slice và capacity để chỉ số phần tử mà slice tham chiếu đến array.
Cách tạo Slices:

  • Tạo từ mảng với 2 chỉ số low và high.
var s []int = a[low:high] với a là một mảng đã khai báo
  • Khai báo như một mảng nhưng không chỉ ra kích thước mảng s := []int{2,3,4,5,6}
  • Khai báo với hàm make : func make([]T, len, cap) []T s := make([]int, 0, 5) ## Loại tham chiếu

Con trỏ (poiter)

Nếu ai đã làm quen với con trỏ trong C/C++ thì con trỏ trong Go cũng như thế, con trỏ dùng để lưu trữ biến địa chỉ của biến khác hoặc con trỏ khác trong bộ nhớ chính.

con trỏ

Ảnh được tham khảo trên trang geeksforgeeks

Có hai toán tử con trỏ sử dụng :

  • toán tử * : toán tử này dùng để khai báo con trỏ và truy cập vào giá trị mà con trỏ trỏ đến.
  • toán từ &: là toán tử địa chỉ, giống như C/C++, toán tử này lấy ra địa chỉ của một biến hoặc để truy cập giá trị của một biến tới 1 con trỏ. Cách khai báo :
var pointer_name *Data_Type

Bài viết đến đây là kết thúc. Chúc mọi người một ngày vui vẻ

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Trần Điệp

2 bài viết.
3 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
2 0
Xây dựng ứng dụng realtime theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng sử dụng Firebase Phần I Đây là bài viết khởi đầu cho chuỗi bài viết về dự án: xây dự...
Trần Điệp viết 4 tháng trước
2 0
Bài viết liên quan
White
12 2
Makefile thực hiện một số thao tác thường dùng trong Go Khi làm project Go mình thường tạo một file Makefile dạng này: Lưu ý nhớ thay thành tên m...
Huy Trần viết gần 5 năm trước
12 2
White
55 17
Go là gì? Dùng nó cho việc gì? Chắc hẳn đến thời điểm hiện tại, không ai là chưa nghe đến Go (hay còn gọi là Golang), một ngôn ngữ lập trình được ...
Huy Trần viết gần 6 năm trước
55 17
White
29 3
Introduction Buffering (buffered IO) là một trong những kỹ thuật kinh điển khi chúng ta cần đọc/ghi dữ liệu. Trong bài viết này mình sẽ đi sâu hơn...
Linh Tran Tuan viết hơn 3 năm trước
29 3
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
3 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!