Kiểm tra url có tồn tại hay không ?
TIL
787
PHP
98
Ruby
119
Shell
2
Python
85
White

Derek Nguyen viết ngày 06/04/2017

Kiểm tra url có tồn tại hay không ?

Ngôn ngữ Ruby

 require 'net/http'
 require 'open-uri'

 def working_url?(url_str)
  url = URI.parse(url_str)
  Net::HTTP.start(url.host, url.port) do |http|
   http.head(url.request_uri).code == '200'
  end
 rescue
  false
 end

Ngôn ngữ PHP

Cách 1: Sử dụng get_headers Function

$url = "http://www.domain.com/demo.jpg";
$headers = @get_headers($url);
if(strpos($headers[0],'404') === false)
{
 echo "URL Exists";
}
else
{
 echo "URL Not Exists";
}

Cách 2 : Sử dụng cURL

$url = "http://www.domain.com/demo.jpg";
$curl = curl_init($url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_NOBODY, true);
$result = curl_exec($curl);
if ($result !== false)
{
 $statusCode = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);
 if ($statusCode == 404)
 {
  echo "URL Not Exists"
 }
 else
 {
   echo "URL Exists";
 }
}
else
{
 echo "URL not Exists";
}

Ngôn ngữ Python

Cách 1:

from urllib2 import urlopen
code = urlopen("https://kipalog.com").code
if code == 200:
  print "Exists!"
# via http://stackoverflow.com/questions/1966086/how-can-i-determine-if-anything-at-the-given-url-does-exist

Cách 2:

import urllib2
ret = urllib2.urlopen('https://kipalog.com')
if ret.code == 200:
  print "Exists!"
# via http://stackoverflow.com/questions/7347888/how-do-i-check-if-a-file-on-http-exists-using-python-django

Nguồn: google

Bổ sung :

Shell

Nguồn : bác @xluffy. Cảm ơn bác rất nhiều !

#!/bin/bash

http_code=$(curl -I -s -o /dev/null -w "%{http_code}" "https://kipalog.com/")

if [ "$http_code" == "200" ]; then
 echo "Exist!!!"
fi
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Derek Nguyen

11 bài viết.
25 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
39 6
Nếu bạn muốn xây dựng một website mà chỉ bao gồm HTML, CSS và Javascript. Bạn có thể xây dựng 1 static web hoàn toàn miễn phí phục vụ cho việc học ...
Derek Nguyen viết 5 năm trước
39 6
White
9 0
Nội dung của bài viết này có thể đã có rất nhiều người đã biết, nhưng mình cũng xin được chia sẽ lại cho những ai chưa biết. Hoàn Cảnh Data cons...
Derek Nguyen viết hơn 5 năm trước
9 0
White
7 1
Hello React Native Chắc hẳn các bạn không còn xa lạ với React Native (RN) nên mình sẽ không giới thiệu nó là cái gì nữa mà sẽ bắt tay vào làm một ...
Derek Nguyen viết hơn 5 năm trước
7 1
Bài viết liên quan
White
9 6
Chưa xem phần 2? Xem (Link) Trong bài viết này tôi giới thiệu cho các bạn về khái niệm function arity, một cách gọi mĩ miều của số lượng argument ...
Lơi Rệ viết hơn 6 năm trước
9 6
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
11 bài viết.
25 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!