Kiểm tra lỗi uglify js trong rails
TIL
782
Rails
38
Ruby
119
White

fanNPA viết ngày 01/09/2016

Kiểm tra lỗi uglify js trong rails bằng cách compile từng file

Mở console rails

JS_PATH = "app/assets/javascripts/**/*.js"; 
Dir[JS_PATH].each do |file_name|
  puts "\n#{file_name}"
  puts Uglifier.compile(File.read(file_name))
end
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

fanNPA

1 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
22 3
Giao diện lập trình ứng dụng, còn gọi là API (Application Programming Interface) là chương trình cho phép người dùng sử dụng các phương thức của mộ...
chuong2v viết gần 6 năm trước
22 3
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!