Kiểm tra kết nối internet bằng Javascript
TIL
592
White

Thành Minh viết ngày 19/10/2017

Để kiểm tra xem có đang kết nối với internet không trên Javascript khá là đơn giản, chúng ta có 2 cách:

navigator.onLine

Đây là cách đơn giản nhất, property onLine trong object navigator sẽ trả về true nếu user đang kết nối với internet và ngược lại

if (navigator.onLine) {
  // User đang kết nối với internet
}

Dùng sự kiện

Cách này thì ta thêm vào object window 2 thằng event là "offline" và "online" là xong:

window.addEventListener('online',  updateStatus);
window.addEventListener('offline', updateStatus);

function updateStatus() {
  // Callback function này được gọi khi user ngắt hoặc kết nối với internet
}

Bài viết gốc: Doge

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Thành Minh

6 bài viết.
38 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
31 22
1. Các thư viện cần dùng Thư viện (Link) để xử lí file Zip. Thư viện (Link) để xử lí file Rar. Thư viện (Link), thư viện rarfile bắt buộc đi kèm v...
Thành Minh viết 1 năm trước
31 22
White
21 3
V8 hay còn gọi là Chrome V8, là một Javascript engine được phát triển bởi Chromium Project, mục đích ban đầu là dành cho Google Chrome nói riêng và...
Thành Minh viết 7 tháng trước
21 3
White
7 2
Mỗi năm thì lại có một bản ECMAScript được thêm vào, cùng với đó là thêm kha khá tính năng mới, bài viết này sẽ kể đến một vài tính năng nhỏ nhưng ...
Thành Minh viết 6 tháng trước
7 2
Bài viết liên quan
White
0 2
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết 29 ngày trước
0 2
White
19 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết gần 2 năm trước
19 1
White
1 1
Chào mọi người, hôm nay mình viết một bài TIL nhỏ về cách lấy độ phân giải của màn hình hiện tại đang sử dụng. xdpyinfo | grep dimensions Kết quả...
namtx viết 12 tháng trước
1 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
6 bài viết.
38 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!