Kiểm tra kết nối internet bằng Javascript
TIL
787
White

Thành Minh viết ngày 18/05/2021

Để kiểm tra xem có đang kết nối với internet không trên Javascript khá là đơn giản, chúng ta có 2 cách:

navigator.onLine

Đây là cách đơn giản nhất, property onLine trong object navigator sẽ trả về true nếu user đang kết nối với internet và ngược lại

if (navigator.onLine) {
  // User đang kết nối với internet
}

Dùng sự kiện

Cách này thì ta thêm vào object window 2 thằng event là "offline" và "online" là xong:

window.addEventListener('online',  updateStatus);
window.addEventListener('offline', updateStatus);

function updateStatus() {
  // Callback function này được gọi khi user ngắt hoặc kết nối với internet
}

Bài viết được đăng lại từ blog: https://mnismt.space/kiem-tra-ket-noi-internet-bang-javascript/

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Thành Minh

8 bài viết.
47 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
42 25
1. Các thư viện cần dùng Thư viện (Link) để xử lí file Zip. Thư viện (Link) để xử lí file Rar. Thư viện (Link), thư viện rarfile bắt buộc đi kèm...
Thành Minh viết 4 năm trước
42 25
White
31 3
V8 hay còn gọi là Chrome V8, là một Javascript engine được phát triển bởi Chromium Project, mục đích ban đầu là dành cho Google Chrome nói riêng và...
Thành Minh viết hơn 3 năm trước
31 3
White
8 2
Mỗi năm thì lại có một bản ECMAScript được thêm vào, cùng với đó là thêm kha khá tính năng mới, bài viết này sẽ kể đến một vài tính năng nhỏ nhưng ...
Thành Minh viết hơn 3 năm trước
8 2
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết hơn 2 năm trước
4 0
White
24 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết gần 5 năm trước
24 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
8 bài viết.
47 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!