Không thể thay đổi kích thước control (VB.NET form kế thừa)
VB.net
2
change control's size
1
Male avatar

my.tcn viết ngày 23/05/2015

------------Chia sẻ kinh nghiệm lập trình------------

Môi trường OS : Windows 7
Môi trường phát triển : Microsoft Visual Studio 2008

Tôi nghĩ, chúng ta không xa lạ gì với việc tạo một form mẫu (form A), rồi từ form đó chúng ta kế thừa và tạo ra 1 form mới (form B). Tuy nhiên, có thể vài người trong chúng ta đã gặp phải vấn đề này. Đó là khi ta thêm các control mới vào form B, ta không thể thay đổi kích thước của control đó ở cửa sổ Design của VS được (cố gắng thay đổi size băng code thì ok).

Nguyên nhân :
Property [WindowState] của form A đã bị thay đổi
Property [WindowState] thể hiện trạng thái hiển thị của 1 form. Nếu ở form A, ta thay đổi property này từ Normal sang Maximized hoặc Minimized thì ở form B sẽ phát sinh ra vấn đề là ta không thể thay đổi kích thước của control ta thêm vào được.

Cách khắc phục :
① Nếu Property [WindowState] bị thay đổi ở cửa sổ Design thì set lại giá trị là Normal.
Nếu Property [WindowState] bị thay đổi bằng code ở event Load hoặc event tương tự thì xóa dòng code đó.
② Rebuild project, và thử thay đổi kích thước control ở form B, chắc chắn sẽ ok.

Để thay đổi property [WindowState] thì ta nên thay đổi nó ở form B thay vì làm điều đó ở form A
"MyBase.WindowState = FormWindowState.Maximized"

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

my.tcn

2 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
Male avatar
0 2
Chia sẻ kinh nghiệm lập trình Môi trường OS : Windows 7 Môi trường phát triển : Microsoft Visual Studio 2008 Tôi nghĩ, nhiều người trong chúng t...
my.tcn viết gần 6 năm trước
0 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!