Khởi động mysql trên máy ít ram
Mysql
68
TIL
781
White

huydx viết ngày 17/12/2016

Tôi đang sử dụng một instance cỡ siêu mi nhon (512mb ram với 1core), và định install mysql trên đó. Mọi việc vô cùng suôn sẻ cho đến lúc khởi động mysql thông qua init.d

$sudo service mysql start

Starting MySQL./usr/bin/mysqld_safe: line 166: 15605 Killed nohup /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr \\
 --datadir=/var/lib/mysql \\
 --plugin-dir=/usr/lib64/mysql/plugin \\
 --user=mysql \\
 --log-error=/var/log/mysqld.log \\
 --pid-file=/var/lib/mysql/addipv6-512mb-sgp1-01.pid \\
 --socket=/var/lib/mysql/mysql.sock < /dev/null >> /var/log/mysqld.log 2>&1
 ERROR! The server quit without updating PID file (/var/lib/mysql/addipv6-512mb-sgp1-01.pid).

Vào check error log tại /var/log/mysqld.log không thấy gì

161217 02:33:55 mysqld_safe mysqld from pid file /var/lib/mysql/addipv6-512mb-sgp1-01.pid ended
161217 02:40:34 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql

Vào check tiếp kernel log thì thấy dòng dưới

Dec 17 02:33:55 addipv6-512mb-sgp1-01 kernel: [13379]  500 13379  28518   463  0    0       0 bash
Dec 17 02:33:55 addipv6-512mb-sgp1-01 kernel: [15650]   0 15650  43792   157  0    0       0 sudo
Dec 17 02:33:55 addipv6-512mb-sgp1-01 kernel: [15651]   0 15651  26608   124  0    0       0 service
Dec 17 02:33:55 addipv6-512mb-sgp1-01 kernel: [15658]   0 15658   2826    66  0    0       0 mysql
Dec 17 02:33:55 addipv6-512mb-sgp1-01 kernel: [15666]   0 15666   2826    74  0    0       0 mysqld_safe
Dec 17 02:33:55 addipv6-512mb-sgp1-01 kernel: [15668]   0 15668   1018    22  0    0       0 sleep
Dec 17 02:33:55 addipv6-512mb-sgp1-01 kernel: [15843]   0 15843  97062  87062  0    0       0 mysqld
Dec 17 02:33:55 addipv6-512mb-sgp1-01 kernel: Out of memory: Kill process 15843 (mysqld) score 665 or sacrifice child
Dec 17 02:33:55 addipv6-512mb-sgp1-01 kernel: Killed process 15843, UID 0, (mysqld) total-vm:388248kB, anon-rss:348240kB, file-rss:8kB

Vậy là mysqld khởi động quá ngốn ram và đã bị OOM killer thịt. Google thử thì thấy
https://mariadb.com/resources/blog/starting-mysql-low-memory-virtual-machines

Well, the issue here is Performance Schema, and not making it obvious. When starting up, it allocates all the RAM it needs. By default, it will use around 400MB of RAM, which isn't noticible with a database server with 64GB of RAM, but it is quite significant for a small virtual machine. - See more at: https://mariadb.com/resources/blog/starting-mysql-low-memory-virtual-machines#sthash.sPBsjhgQ.dpuf

Để ý 2 đoạn in đậm ở trên thì bạn sẽ thấy lý do lại tại thằng performance schema. Performance schema là gì? http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/performance-schema.html

Để tắt nó đi thì bạn thêm vào my.cnf dòng dưới đây:

performance_schema off
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

huydx

118 bài viết.
1253 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
226 20
Một ngày đẹp trời, bạn quyết định viết một dịch vụ web dự định sẽ làm thay đổi cả thế giới. Dịch vụ của bạn sẽ kết nối tất cả các thiết bị di động ...
huydx viết hơn 2 năm trước
226 20
White
194 15
Introduction (Link) là một cuộc thi ở Nhật, và cũng chỉ có riêng ở Nhật. Đây là một cuộc thi khá đặc trưng bởi sự thú vị của cách thi của nó, những...
huydx viết hơn 4 năm trước
194 15
White
151 15
Happy programmer là gì nhỉ, chắc ai đọc xong title của bài post này cũng không hiểu ý mình định nói đến là gì :D. Đầu tiên với cá nhân mình thì hap...
huydx viết 6 năm trước
151 15
Bài viết liên quan
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/frontend/angular/angular6/kotlinspringbootangular6crudhttpclientmysqlexamplespringdatajparestapisexample Kotlin Spring Boot +...
loveprogramming viết 2 ngày trước
0 0
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
118 bài viết.
1253 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!