Khắc phục lỗi Mkdirs failed khi chạy hadoop trên local mac os
hadoop
12
White

Hoàng Minh Trung viết ngày 23/05/2015

Gần đây mình có thử chạy hadoop trên aerospike database theo tutorial
https://github.com/aerospike/aerospike-hadoop

Khi build xong jar file của sample, thử chạy thì xuất hiện lỗi:

hadoop \
  jar \
  ./examples/aggregate_int_input/build/libs/aggregate_int_input.jar \
  -D aerospike.input.namespace=test \
  -D aerospike.input.setname=integers \
  -D aerospike.input.binnames=bin1,bin2 \
  -D aerospike.input.operation=numrange \
  -D aerospike.input.numrange.bin=bin1 \
  -D aerospike.input.numrange.begin=100 \
  -D aerospike.input.numrange.end=200 \
  /tmp/output
Exception in thread "main" java.io.IOException: Mkdirs failed to create /var/folders/4_/4hb8bb8d5kv5dxt8cz8tyrgmj8k1d1/T/hadoop-unjar6207484306051085671/META-INF/license

Mọi quyền của thư mục /var/folders đều ổn, ACL của hdfs cũng ok với user hiện tại là superuser.
Sau khi google một lúc thì lý do là do mình sử dụng MacOSX, và hệ thống file system của Mac OSX là case sensitive

Để giải quyết mình đã làm theo hướng tìm được ở đây:
http://stackoverflow.com/questions/10522835/hadoop-java-io-ioexception-mkdirs-failed-to-create-some-path

Cách làm:

 • Delete folder MANIFEST/LICENSE hiện tại:
zip -d aggregate_int_input.jar META-INF/LICENSE
 • Validate lại package để tạo lại thư mục license
jar tvf aggregate_int_input.jar | grep -i license

Output

 11358 Mon Mar 16 00:31:16 JST 2009 META-INF/LICENSE.txt
 11560 Wed Oct 05 10:34:46 JST 2011 META-INF/maven/org.xerial.snappy/snappy-java/LICENSE
 11358 Tue Oct 25 06:32:32 JST 2011 LICENSE.txt
   0 Wed Jan 16 12:42:58 JST 2013 META-INF/license/
 1592 Wed Jan 16 12:42:10 JST 2013 META-INF/license/LICENSE.base64.txt
 10174 Wed Jan 16 12:42:10 JST 2013 META-INF/license/LICENSE.commons-logging.txt
 10174 Wed Jan 16 12:42:10 JST 2013 META-INF/license/LICENSE.felix.txt
 26441 Wed Jan 16 12:42:10 JST 2013 META-INF/license/LICENSE.jboss-logging.txt
 1592 Wed Jan 16 12:42:10 JST 2013 META-INF/license/LICENSE.jsr166y.txt
 1465 Wed Jan 16 12:42:10 JST 2013 META-INF/license/LICENSE.jzlib.txt
 10174 Wed Jan 16 12:42:10 JST 2013 META-INF/license/LICENSE.log4j.txt
 1732 Wed Jan 16 12:42:10 JST 2013 META-INF/license/LICENSE.protobuf.txt
 1203 Wed Jan 16 12:42:10 JST 2013 META-INF/license/LICENSE.slf4j.txt
 1598 Wed Jan 16 12:42:10 JST 2013 META-INF/license/LICENSE.webbit.txt
 4197 Mon Aug 22 09:58:26 JST 2011 Grizzly_THIRDPARTYLICENSEREADME.txt

Sau đấy chạy lại thì job đã submit thành công lên YARN.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Hoàng Minh Trung

23 bài viết.
74 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
24 1
Bài viết dịch từ http://arslan.io/tenusefultechniquesingo Sử dụng một GOPATH duy nhất Sử dụng đồng thời nhiều GOPATH sẽ không giúp cho hệ thống ...
Hoàng Minh Trung viết gần 5 năm trước
24 1
White
20 15
(Ảnh) Mục đích của bài viết là hướng dẫn cơ bản nhất cho những ai chưa biết về docker, môi trường thực hiện là mac OS. Chuẩn bị Cài đặt virtua...
Hoàng Minh Trung viết hơn 5 năm trước
20 15
White
19 4
Giới thiệu (Ảnh) Về cơ bản kafka là hệ thống message pub/sub phân tán mà có khả năng scale rất tốt. Message của kafka được lưu trên đĩa cứng, đồ...
Hoàng Minh Trung viết gần 6 năm trước
19 4
Bài viết liên quan
White
15 0
Hadoop là cái gì vậy? “Hadoop là một framework nguồn mở viết bằng Java cho phép phát triển các ứng dụng phân tán có cường độ dữ liệu lớn một cách ...
hell nguyen viết hơn 4 năm trước
15 0
White
13 0
Trước khi so sánh khác nhau về HDFS và HDFS2. Chúng ta đi tìm hiểu về HDFS là cái gì, kiến trúc thế nào? Vì sao điều này lại quan trọng. Bởi vì đâ...
hell nguyen viết hơn 4 năm trước
13 0
Male avatar
0 0
Hadoop là gì Đây chắc hẳn không phải thuật ngữ gì quá xa lạ đối với các bạn làm Big data, có thể hiểu Hadoop là một tập hợp của các chương trình v...
thynguyen viết 9 tháng trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
23 bài viết.
74 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!