Khác nhau giữa Linq to Sql và Entity Framework
EF
1
Entity Framework
1
.NET
4
White

Phuc Pham viết ngày 08/06/2016

Linq to Sql cho phép ta query và modify data của Sql Server sử dụng cú pháp Linq. Entity framework là một ORM (Object-relational mapping), cho phép chúng ta query và modify RDBMS như Sql Server, Oracle, DB2, MySql... cũng bằng cách sử dụng cú pháp Linq. Bây giờ, EF được sử dụng thường xuyên trong ứng dụng .NET để query tới database. Và sau đây là một số điểm khác nhau giữa Linq to Sql và EF :

LINQ to SQL Entity Framework
Chỉ làm việc đượv với SQL Server Database. Có thể works trên nhưng db khác nhau như Oracle, DB2, MYSQL, SQL Server etc.
Nó tạo ra một file .dbml để duy trì mối quan hệ Nó tạo ra một file .edmx lúc đầu. Các mối quan hệ được duy trì sử dụng 3 file khác nhau .csdl, .msl và .ssdl
Không hỗ trợ cho kiểu phức tạp. Hỗ trợ các kiểu phức tạp.
Không thể tạo db từ model Có thể tạo db từ model.
Chỉ cho phép 1-1 ánh xạ giữa các lớp thực thể và quan hệ các tables / views. Cho phép một-một, một-nhiều và; nhiều-nhiều ánh xạ giữa các lớp thực thể và các quan hệ tables / views
Cho phép bạn truy vấn dữ liệu bằng DbContext. Cho phép bạn truy vấn dữ liệu sử dụng Entity SQL, ObjectContext, DbContext.
Nó cung cấp một phương pháp tiếp cận kết chặt chẽ. Code first cho phép sử dụng Dependency Injection pattern
Có thể được sử dụng để phát triển ứng dụng nhanh chóng chỉ với SQL Server. Có thể được sử dụng để phát triển ứng dụng nhanh chóng với RDBMS như SQL Server, Oracle, DB2 và MySQL vv.

Còn gì nữa không ta :p

Link blog wordpress
https://azlogs.wordpress.com/2016/06/08/khac-nhau-giua-linq-to-sql-va-entity-framework/

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Phuc Pham

5 bài viết.
3 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
4 1
Lâu quá rồi không được làm web, lên công ty thì làm wpf, wcf vớ vẫn ngứa tay chân nghi lại ngồi viết tut về js :p Hẵn là ai đang sử dụng Javascrip...
Phuc Pham viết hơn 5 năm trước
4 1
White
3 5
Thực ra thế này, tuần này mình optimize về phần API tìm kiếm và đến giờ vẫn chưa xong =)), và một số kinh nghiệm mình muốn chia sẽ khi optimize sql...
Phuc Pham viết hơn 5 năm trước
3 5
White
2 8
Khi ta học một ngôn ngữ có lẽ chương trình đầu tiên chúng ta viết là "Hello World". Và thử khám phá xem cách hiển thị Hello World của các ngôn ngữ ...
Phuc Pham viết hơn 5 năm trước
2 8
Bài viết liên quan
White
11 0
Chẳng là gần đây, công ty mình vưa tuyển thêm 1 anh Technical Lead. Đợt mình hỏi ông leader phỏng vấn thế nào, ổng nhận xét "Kiến thức base C khá v...
Huy Hoàng Phạm viết 6 năm trước
11 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
5 bài viết.
3 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!