Kết nối MySql trong PHP
PHP
90
Mysql
49
White

Kaii viết ngày 27/04/2018

1. Sử dụng MYSQLI

a. Giới thiệu:

Mysql cải tiến hay còn gọi là Mysqli là một trong những trình quản lý cơ sở dữ liệu thông dụng nhất từ phiên bản php5.0 trở đi. Các Developer khuyến khích sử dụng cơ sở dữ liệu mới này.

b. Kết nối

$conn = mysqli_connect('localhost', $username, $password, $database_name or die ('Không thể kết nối tới database');

(Trong cakephp có thể dùng: mysqli() thay cho mysqli_connect)
Để charset là utf8, thêm:

$conn->set_charset("utf8");

Truy vấn:

$sql = "SELECT * FROM USERS";

Thực hiện truy vấn:

$result = mysqli_query($conn, $sql);
if (!$result){
    die ('Câu truy vấn bị sai');
}

Kết quả nhận được

while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)){
    var_dump($row);
}

Xóa kết quả khỏi bộ nhớ và ngắt kết nối database

mysql_free_result($result);
mysqli_close($conn);
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Kaii

1 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
22 0
Mysql innodb internal là một chủ đề khá sâu. Bản thân tôi cũng chưa bao quát hết. Bài viết này chỉ cung cấp một cái nhìn sơ lược. Để các bạn khôn...
manhdung viết 4 năm trước
22 0
White
4 6
Đến với lập trình web thì chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng đã từng làm việc với database. Đặc biệt là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ như MySQL...
nooptr viết 2 tháng trước
4 6
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!