Kết nối MySql trong PHP
PHP
97
Mysql
95
White

Kaii viết ngày 27/04/2018

1. Sử dụng MYSQLI

a. Giới thiệu:

Mysql cải tiến hay còn gọi là Mysqli là một trong những trình quản lý cơ sở dữ liệu thông dụng nhất từ phiên bản php5.0 trở đi. Các Developer khuyến khích sử dụng cơ sở dữ liệu mới này.

b. Kết nối

$conn = mysqli_connect('localhost', $username, $password, $database_name or die ('Không thể kết nối tới database');

(Trong cakephp có thể dùng: mysqli() thay cho mysqli_connect)
Để charset là utf8, thêm:

$conn->set_charset("utf8");

Truy vấn:

$sql = "SELECT * FROM USERS";

Thực hiện truy vấn:

$result = mysqli_query($conn, $sql);
if (!$result){
    die ('Câu truy vấn bị sai');
}

Kết quả nhận được

while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)){
    var_dump($row);
}

Xóa kết quả khỏi bộ nhớ và ngắt kết nối database

mysql_free_result($result);
mysqli_close($conn);
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Kaii

1 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
4 2
Bash script to fast serve Laravel project Lười gõ dòng lệnh quá nên tạo ra cái script để gõ nhanh :D laravelstart.sh /bin/bash if z "$1" ] ...
Vũ Hoàng Chung viết 4 năm trước
4 2
Male avatar
9 1
Để bắt đầu làm thêm của riêng bạn thì ban đầu bạn phải có một theme trắng ( Blank theme ) để bắt đầu Theme trắng là gồm có các thư mục và file cơ b...
Doan Van Manh viết hơn 5 năm trước
9 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!