Jquery Ajax PUT Nested Objects to SpringBoot server | Bootstrap
jQuery
32
springboot
164
Bootstrap
29
Male avatar

loveprogramming viết ngày 06/05/2021

https://grokonez.com/frontend/jquery-ajax-put-nested-objects-springboot-server-bootstrap

Jquery Ajax PUT Nested Objects to SpringBoot server | Bootstrap

In this tutorial, JavaSampleApproach will show you way to implement a web application Jquery Ajax PUT Nested Objects to SpringBoot server.

Related posts:

I. Technologies

– Java 1.8
– Maven 3.6.1
– Spring Tool Suite – Version 3.8.1.RELEASE
– JQuery
– Bootstrap
– Spring Boot – 1.5.7.RELEASE

II. Practice

In the tutorial, we build a SpringBoot project as below:

Jquery Ajax Put Nested Objects to SpringBoot server - project structure

Step to do:
– Create Spring Boot project
– Create data models
– Create Web Controller to provide web views
– Create RestController for GET/PUT requests
– Create an index.html view
– Create Ajax PUT & GET requests
– Run & Check results

1. Create Spring Boot project

Open Spring Tool Suite, on main menu, choose File->New->Spring Starter Project, add project info, then press Next for needed dependencies:
– For Template Engines, choose Thymeleaf.
– For Web MVC, choose Web->Web.

Jquery Ajax Put Nested Objects to SpringBoot server - dependencies

Open pom.xml file and check needed dependencies:

More at:

https://grokonez.com/frontend/jquery-ajax-put-nested-objects-springboot-server-bootstrap

Jquery Ajax PUT Nested Objects to SpringBoot server | Bootstrap

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
97 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 9 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 7 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 7 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
White
20 10
Lời nói đầu Tuần trước mình đã bắt tay vào làm thử app theo ý tưởng clone chương trình "Ai là triệu phú" trên TV, với các chức năng cơ bản, chỉ sử...
Andy Crush viết hơn 5 năm trước
20 10
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/nodejs/integratenodejsexpressjqueryajaxpostgetbootstrapview Integrate NodeJS/Express – JQuery Ajax POST/GET – Bootstrap view ...
loveprogramming viết 3 tháng trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
97 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!