Jquery Ajax POST-GET Nested Objects to SpringBoot server
jQuery
28
springboot
135
ajax
15
Male avatar

loveprogramming viết ngày 04/05/2021

https://grokonez.com/frontend/jquery-ajax-post-get-nested-objects-springboot-server

Jquery Ajax POST-GET Nested Objects to SpringBoot server

In this tutorial, JavaSampleApproach will guide you to implement a web application Jquery Ajax POST-GET Nested Objects to SpringBoot serverM.

Related posts:

I. Technologies

– Java 1.8
– Maven 3.6.1
– Spring Tool Suite – Version 3.8.1.RELEASE
– JQuery
– Bootstrap
– Spring Boot – 1.5.7.RELEASE

II. Practice

In the tutorial, we build a SpringBoot project as below:

Jquery Ajax POST-GET Nested Objects to SpringBoot - project structure

Step to do:
– Create Spring Boot project
– Create data models
– Create Response message
– Create Web Controller to provide web views
– Create RestController for POST & GET requests
– Create an index.html view
– Create Ajax POST & GET requests
– Run & Check results

1. Create Spring Boot project

Open Spring Tool Suite, on main menu, choose File->New->Spring Starter Project, add project info, then press Next for needed dependencies:

  • For Template Engines, choose Thymeleaf.
  • For Web MVC, choose Web->Web.

Jquery Ajax POST-GET Nested Objects to SpringBoot - add dependencies

Open pom.xml file and check needed dependencies:

More at:

https://grokonez.com/frontend/jquery-ajax-post-get-nested-objects-springboot-server

Jquery Ajax POST-GET Nested Objects to SpringBoot server

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

444 bài viết.
77 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 6 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 5 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 5 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
White
20 10
Lời nói đầu Tuần trước mình đã bắt tay vào làm thử app theo ý tưởng clone chương trình "Ai là triệu phú" trên TV, với các chức năng cơ bản, chỉ sử...
Andy Crush viết hơn 5 năm trước
20 10
White
1 0
Thi thoảng chúng ta sẽ gặp vấn đề khi request ajax trên safari, rõ ràng cái url ta request vẫn sống nhăn răng và mạng thì vẫn đều đều, ấy mà bọn Sa...
Nguyễn Thế Huy viết 3 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
444 bài viết.
77 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!