Javascript Tips - Những điều có thể hay trong JS (ep1)
Javascript
325
tips
21
White

Dinh Duong viết ngày 02/07/2016

Imgur

Những điều có thể bạn đã biết hoặc chưa, những kinh nghiệm nho nhỏ của mình chia sẽ khi lập trình javascript, mong nó có thể giúp ích cho các bạn đang lập trình ngôn ngữ này :smile:

Tránh lỗi khi dùng những default function của array

Các default array function của javascript như map, forEach, filter,... sẽ bị lỗi nếu như trường hợp array của bạn null hoặc undefined (vd: nhận dữ liệu từ server), nó khá nguy hiểm nếu bạn nào quên, khiến ứng dụng mình stop ngay lập tức. Các bạn nên check trước khi gọi các function đó. Bạn có thể lồng nó vào scope của if hoặc gọn hơn thì viết như này.

var newArr = array && array.map(function(item){
  //DO SOMETHING
});

Sử dụng Ternary Operator cho gọn gàng

Ternary Operator, mấy bạn Mễ gọi thế :D, nó là ? : mà các bạn hay sài thôi. Các bạn có thể sử dụng thay cho if else, nhưng nhiều trường hợp nó tiện hơn rất nhiều.Ví dụ:

//jquery css
$element.css('color', per$.isFirstTab ? 'red' : 'green');

//set value for a variable
var color = per$.isFirstTab ? 'red' : 'green';

//Call a function
removeItem(per$.isFirstTab ? item1 : item2); //input values
module[per$.isFirstTab ? 'remove' : 'add'](item); //methods

Hàm map của javascript và jquery

Hai cái này thì nó khác nhau, bạn nào hay sài thì sẽ thấy, function map native của javascript nó sẽ return các giá trị undefined cho những item không thỏa điều kiện, còn jquery thì giúp chúng ta điều đó.

var array = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8];
var map1 = array.map(function(item) {
  if (item > 4)
    return item;
});
var map2 = $.map(array, function(item) {
  if (item > 4)
    return item;
})
console.log(map1); //[undefined, undefined, undefined, 5, 6, 7, 8]
console.log(map2); //[5, 6, 7, 8]

Nên nếu viết bằng hàm map của javascript thì bạn có thể viết lại bằng cách dùng hàm filter của native như thế này:

var array = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8];
var map1 = array.map(function(item) {
  if (item > 4)
    return item;
}).filter(function(item) {
  return item;
});

console.log(map1); //[5, 6, 7, 8]

Iterator trong javascript

Nếu bạn xử lý nhiều trong javascript thì bạn hay dùng những hàm thông dụng như forEach, map, filter, reduce,... kiểu lập trình như vậy được gọi là Declarative Proramming (Bạn tham khảo ở đây, một bài viết rất hay về Declarative Proramming). Mình sẽ viết lại các hàm mà javascript cung cấp đã được liệt kê ở trên để làm ví dụ.

Hàm forEach

var array = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8];
Array.prototype.foreach = function(iterator) {
  for (var i = 0, len = this.length; i < len; i++) {
    iterator && iterator(this[i]);
  }
}

array.foreach(function(item) {
  if (item > 4)
    console.log(item)
});
//5,6,7,8

Imgur

Hàm map

var array = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8];
Array.prototype.mapping = function(iterator) {
  var list = [];
  for (var i = 0, len = this.length; i < len; i++) {
    if (iterator)
      list.push(iterator(this[i]));
  }
  return list;
}

var newArr = array.mapping(function(item) {
  return item * item;
});

console.log(newArr);//[4, 9, 16, 25, 36, 49, 64]

Hàm remove

Trong javascript không support chúng ta hàm remove 1 item theo 1 điều kiện nào đó nên chúng ta có thể viết lại cho tiện sử dụng, dù chúng ta có thể sử dụng forEach hoặc nhiều cách khác để làm nhưng làm như thể sẽ thấy nó rõ ràng dễ maintain hơn.

var array = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8];
Array.prototype.remove = function(iterator) {
  for (var i = this.length; i >= 0; i--) {
    if (iterator && iterator(this[i]))
      this.splice(i, 1);
  }
}

array.remove(function(item) {
  return item > 4;
});

console.log(array);//2,3,4

Kết thúc ep1 (1 post nhỏ viết hoài mới xong :grin:), nhớ tiếp những gì hay hay mình sẽ chia sẽ tiếp ở series này phần sau. :grin:
Bài gốc từ blog của mình : http://jinhduong.github.io/javascripts/2016/06/05/js-tips.html

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Dinh Duong

19 bài viết.
223 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
82 11
(Ảnh) Cách tốt nhất để học bất cứ thứ gì là chúng ta dự định làm ra cái gì linh tinh để rồi trong quá trình làm ra sản phẩm chúng ta nhận ra những...
Dinh Duong viết hơn 3 năm trước
82 11
White
79 12
(Ảnh) Với xu hướng lập trình mà business và phần lớn xử lý đều nằm ở tầng phía frontend với gánh nặng càng ngày càng đè lên vai chàng dũng sĩ javas...
Dinh Duong viết 5 năm trước
79 12
White
38 6
(Ảnh) 1.Hoàn cảnh Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao setTimeout(()={console.log(123)}, 0); được nhiều library sử dụng đến như thế? Nó là 1 kỹ thuật h...
Dinh Duong viết 5 năm trước
38 6
Bài viết liên quan
White
3 2
Giới thiệu Loay hoay cài Intellij trên CentOS 7 với Gnome, gặp 2 vấn đề thú vị nên viết lại cho bạn nào gặp phải thì nhanh chóng giải quyết được v...
Bùi Hồng Hà viết hơn 6 năm trước
3 2
White
2 0
Mình nhớ hồi năm 2 đại học, thầy giáo môn calculus, trong một giây phút ngẫu hứng, đã đưa ra cái definition này. Lúc đấy mình cũng không nghĩ gì nh...
Rice viết 1 năm trước
2 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
19 bài viết.
223 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!