JavaScripts - Dump Data Variable thành Binary File
TIL
781
Male avatar

VHA viết ngày 06/05/2019

Đây thực tế là 1 tool rất hay dùng để download file bằng Console Window của Browser. Mặc dù nhu cầu ban đầu của mình chỉ là dump 1 biến JS ra 1 file binary trong quá trình nghịch code của đội bạn

var downloadBlob, downloadURL;

downloadBlob = function(data, fileName, mimeType) {
 var blob, url;
 blob = new Blob([data], {
  type: mimeType
 });
 url = window.URL.createObjectURL(blob);
 downloadURL(url, fileName);
 setTimeout(function() {
  return window.URL.revokeObjectURL(url);
 }, 1000);
};

downloadURL = function(data, fileName) {
 var a;
 a = document.createElement('a');
 a.href = data;
 a.download = fileName;
 document.body.appendChild(a);
 a.style = 'display: none';
 a.click();
 a.remove();
};

mimeType cho binary file sẽ là application/octet-stream

Ví dụ:

downloadBlob(myBinaryBlob, 'some-file.bin', 'application/octet-stream');

Tạ ơn đồng chí Stefan trên Stackoverflow

vuhanguyen 22-04-2019

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

VHA

4 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
2 0
Đôi khi bạn cần tạo ra những chuỗi kì bí, gây hoang mang và cảm giác không trùng lặp. Đây là 1 cách gọi là quick and dirty way Math.random().toSt...
VHA viết 3 năm trước
2 0
Male avatar
2 2
Đo thời gian load trang hay thời gian xử lý của 1 đoạn PHP là 1 nhu cầu rất phổ biến, nhưng mình rất hay quên cú pháp sử dụng hàm microtime() vì kh...
VHA viết 3 năm trước
2 2
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết 2 năm trước
4 0
White
24 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 4 năm trước
24 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
4 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!