JavaScript Closures notes
TIL
781
MJS
1
Male avatar

yiumih viết ngày 09/06/2018

JavaScript Closures notes

Reference

Terms

  • block scope
  • function scope
  • a first-class citizen (also type, object, entity, or value) - defined by Christopher Strachey in the 1960s
  • slosure pitfalls
  • scope chaining
  • scope/context của for-loop vs

Vocabularies

  • finally clicked for me: cuối cùng thành công cũng đến với tôi
  • grok = understand
  • lo and behold: trông lạ chưa kìa (đùa cợt, từ cổ)

Best Practices

Avoid creating functions within a loop. It can be wasteful computationally,and it can cause confusion (tránh tạo mới function trong vòng loop, vì nó vừa làm tốn tài nguyên cpu, vừa dễ gây nhầm lẫn)

yiumih 09-06-2018

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

yiumih

2 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
6 0
Tôi chưa bao giờ hiểu JavaScript đóng cửa Cho đến khi ai đó giải thích cho tôi như thế này… Dịch từ bài: (Link) (Ảnh) JavaScript closures luôn l...
yiumih viết gần 3 năm trước
6 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!