JavaScript - vscdoe - thay thế ký tự dùng regular expression
TIL
787
@100daysTIL
72
regex
16
regular expression
9
White

Minh-Trung Nguyễn viết ngày 17/04/2018

JavaScript - vscdoe - thay thế ký tự dùng regular expression

Day39.

Bài toán:

Cần sửa dấu "." thành "_" trong file JSON khi mở bằng vs code, cụ thể là sửa khoảng 200 mẩu tương tự như đoạn code dưới đây. Không sửa thủ công được, và dấu "." cần sửa là dấu nằm kẹp giữa 2 ký tự số (từ 0 đến 9).

  {
    "from": "01400551.20180408164046001",
    "id": "l-2",
    "to": "N1702006899521938233"
  }

Thực hiện:

Tham khảo từ bài này trên Stackoverflow

 • Bước 1: Nhấn tổ hợp Ctrl + H, chọn vào biểu tượng dấu .* ở góc như khoanh đỏ.

alt text

 • Bước 2: Điền vào Search: ([0-9])\.([0-9])
 • Bước 3: Điền vào Replace: Điền $1_$2
 • Bước 4: Chạy đoạn Find and Replace này.

Đoạn regular expression trên có nghĩa là:

 • Phần ([0-9]) để tìm ký tự từ 0 đến 9, và cho nó vào 1 nhóm, ghi nhớ tên nhóm (chính là nhờ ký tự ( )). Do kết quả search ra 2 nhóm, ứng với 02 ký tự trước và sau dấu ., ta gán 2 nhóm đấy lần lượt vào 1 thuộc tính (được định nghĩa trước) của object RegExp là $1$2. Đọc về phần nhóm ở đây và phần thuộc tính định nghĩa trước của object RegExp ở đây.
 • Phần replace, thực chất là chạy method repace() của object RegExp (xem ở đây), cụ thể là giữ nguyên nhóm 1 và nhóm 2 (ứng với $1$2, chỉ thay thế dấu . bị kẹp giữa được tìm thấy bằng dấu _

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/2k3te2cs.aspx

ngminhtrung 09-04-2018

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Minh-Trung Nguyễn

63 bài viết.
122 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
55 16
Đăng lại một bài đã viết từ cách đây mấy tháng. Chủ đề này đã có không ít, nhưng chẳng hiểu sao lượng bài tự viết của dân lập trình người Việt ta v...
Minh-Trung Nguyễn viết hơn 3 năm trước
55 16
White
28 6
Ghi chú: Tiêu đề hoàn toàn mang tính câu view. Bài copy từ blog của tác giả :) Tại sao lại có bài viết này? Một ngày đẹp giời tôi cần kiểm t...
Minh-Trung Nguyễn viết gần 4 năm trước
28 6
White
17 4
Về bước tìm và xử lý dữ liệu của Việt Nam phục vụ Data Visualization nền web Làm việc với D3js được nửa năm, một trong những điều bận lòng là chưa...
Minh-Trung Nguyễn viết hơn 3 năm trước
17 4
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết hơn 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết hơn 2 năm trước
4 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
63 bài viết.
122 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!