JavaScript - hoisting không áp dụng cho hàm mũi tên
TIL
763
@100daysTIL
72
White

Minh-Trung Nguyễn viết ngày 24/04/2018

JavaScript - hoisting không áp dụng cho hàm mũi tên

Day 43:

Một ngày đẹp giời, copy code được code của người khác về hý hửng chạy thấy ngon, nhưng chưa hài lòng vì thấy vẫn dùng khai báo hàm theo ES5, nhanh nhảu sửa lại thành hàm mũi tên cho đúng chuẩn ES6.

Code ban đầu: Mỗi lần sự kiện "zoom" được lắng nghe (on), thì hàm zoomed() sẽ được gọi.

var zoom = d3.zoom()
    .scaleExtent([1, 10])
    .on("zoom", zoomed);

function zoomed() {
 // làm việc gì đấy
}

Code sửa theo ES6, biến khai báo zoomed() thành hàm mũi tên.

var zoom = d3.zoom()
    .scaleExtent([1, 10])
    .on("zoom", zoomed);

const zoomed = () => {
 // làm việc gì đấy
}

Kết quả? Báo lỗi zoomed undefined.

Lý do? Quên mất là hàm mũi tên không được hoisted vì nó đơn giản là một dạng của function expression. Cho nên hoặc là đổi nó lên trên trước phần var zoom, hoặc lại chuyển lại khai báo hàm như cách ban đầu.

Về vấn đề hoisting trong JavaScript, có thể đọc thêm ở đây (dịch lại từ quyển You Don't Know JS của Kyle Simpson).

ngminhtrung 25-04-2018

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Minh-Trung Nguyễn

63 bài viết.
121 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
53 16
Đăng lại một bài đã viết từ cách đây mấy tháng. Chủ đề này đã có không ít, nhưng chẳng hiểu sao lượng bài tự viết của dân lập trình người Việt ta v...
Minh-Trung Nguyễn viết hơn 2 năm trước
53 16
White
28 6
Ghi chú: Tiêu đề hoàn toàn mang tính câu view. Bài copy từ blog của tác giả :) Tại sao lại có bài viết này? Một ngày đẹp giời tôi cần kiểm t...
Minh-Trung Nguyễn viết gần 3 năm trước
28 6
White
17 4
Về bước tìm và xử lý dữ liệu của Việt Nam phục vụ Data Visualization nền web Làm việc với D3js được nửa năm, một trong những điều bận lòng là chưa...
Minh-Trung Nguyễn viết hơn 2 năm trước
17 4
Bài viết liên quan
White
0 4
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết hơn 2 năm trước
0 4
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết hơn 1 năm trước
4 0
White
23 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết gần 4 năm trước
23 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
63 bài viết.
121 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!