JavaScript - a mess but good thing
TIL
500
100
1
White

ngminhtrung viết ngày 12/02/2018

Your TIL title

Day19

Note nhanh từ bài JavaScript’s a mess – and that’s a good thing của Axel Rauschmayer. Có 1 nửa những ý dưới đây chưa tự kiểm chứng, coi như là 1 dàn ý để đối chiếu dần sau này.

Phiên bản mới của JavaScript không bao giờ bỏ đi các tính năng cũ, mà luôn luôn tương thích ngược với các phiên bản cũ.

Gợi ý nào khi đón nhận những tính năng mới của JavaScript?

 • Dậy và học: ta có thể gần như bỏ qua các tính năng cũ
 • Hãy dùng các công cụ linting để giúp viết code chuẩn xác hơn
 • Hãy dùng Prettier để format code đúng hơn.

Khuyến nghị để để viết JavaScript gọn ghẽ chính xác hơn

 • Tránh var, hãy dùng letconst để thay thế.
 • Với function thông thường, hãy thay bằng sử dụng hàm mũi tên và method. Lợi ích? đơn giản hơn khi cần thao tác với this.
 • Với Promises, chỉ sử dụng async functions.
 • Để duyệt qua các phần tử bên trong object, hãy dùng Maps.
 • Với vòng lặp:
  • for-in -> Luôn tránh
  • for -> tránh nếu có thể
  • Hãy dùng for-of
 • Với arguments, hãy thay bằng rest parameters (...args)
 • Với Function.prototype.apply(), hãy thay bằng spread operator (f(...myArray)).
 • Với Constructor functions, hãy thay bằng class.
 • Với IIFEs, hãy thay bằng block.

Về typeof và instanceof

Đọc thêm:

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

ngminhtrung

31 bài viết.
15 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
25 5
Ghi chú: Tiêu đề hoàn toàn mang tính câu view. Bài copy từ blog của tác giả :) Tại sao lại có bài viết này? Một ngày đẹp giời tôi cần kiểm t...
ngminhtrung viết 2 tháng trước
25 5
White
4 11
Nói thực, tôi cũng không biết gì về (Link) cho đến hôm bị cô bạn (Linh Ngô) đè ra cài ngấu nghiến trên máy và bảo cái này là "bắt buộc" nếu dùng Ma...
ngminhtrung viết 2 tháng trước
4 11
White
4 0
Vẽ Spirograph bằng D3.js Chắc hồi trẻ con ai cũng đã từng một lần nghịch 1 cái thước "sáng tạo" tên là "Spirograph" (/ˈspīrəˌɡraf/). Khi ấy ta đặt...
ngminhtrung viết 1 tháng trước
4 0
Bài viết liên quan
White
18 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 1 năm trước
18 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
31 bài viết.
15 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!