JavaScript - Remove một kí tự tại một index bất kỳ
TIL
763
@100daysTIL
72
White

Huy Trần viết ngày 22/02/2018

#Day018

Để xóa một kí tự khỏi một string khi biết trước index, ta có thể làm bằng hai cách khác nhau, ví dụ ta có chuỗi s và muốn xóa một kí tự ở vị trí i:

Cách 1: Chuyển string về dạng mảng, rồi dùng hàm splice để remove 1 phần tử tại vị trí i, sau đó join mảng này lại để chuyển nó lại thành string.

const deleteAtIndex = (s, i) => {
    let tmp = s.split('');
    tmp.splice(i, 1);
    return tmp.join('');
};

Cách 2: Dùng trực tiếp hàm substr để lấy chuỗi con của s tại vị trí trước và sau vị trí cần xóa.

const deleteAtIndex = (s, i) => {
    return s.substr(0, i) + s.substr(i+1);
};

Cách 2 cho tốc độ nhanh hơn rất nhiều lần so với cách 1, lý do đơn giản là vì việc lấy substring chỉ là xử lý một chiều, trích xuất một đoạn của chuỗi s, không như cách 1, phải chuyển chuỗi đó thành mảng, rồi lại xóa, rồi lại nối lại với nhau.

huytd 23-02-2018

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Huy Trần

119 bài viết.
2034 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
182 46
Tại sao phải viết blog kĩ thuật? Có rất nhiều bài viết trên mạng nói về vấn đề tại sao một lập trình viên nên thường xuyên viết các bài blog kĩ thu...
Huy Trần viết 5 năm trước
182 46
White
157 39
(Ảnh) Tiếp tục sêri (Link) lần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và mô phỏng lại một chức năng mà mọi người đang bắt đầu sử dụng hằng ngày, đó là chứ...
Huy Trần viết hơn 4 năm trước
157 39
White
119 19
Phần 1: Tự truyện Tui và Toán đã từng là hai kẻ thù không đội trời chung trong suốt hơn mười lăm năm ròng rã. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã ghét nh...
Huy Trần viết hơn 4 năm trước
119 19
Bài viết liên quan
White
3 1
Javascript inititalValue trong reduce() có quan trọng không? Day 41: Đọc code mẫu về hàm reduce() trong (Link), thấy hàm reduce() khá "đơn giản"....
Minh-Trung Nguyễn viết hơn 2 năm trước
3 1
White
0 4
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết hơn 2 năm trước
0 4
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
119 bài viết.
2034 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!