JavaScript - Convert ArrayBuffer to Hex String
TIL
782
Male avatar

VHA viết ngày 01/05/2019

JS hay dùng ArrayBuffer để lưu data, mình lại hay dùng tool xài Hex String nên hay phải convert lại

function buf2hex(buffer) { // buffer is an ArrayBuffer
  return Array.prototype.map.call(new Uint8Array(buffer), x => ('00' + x.toString(16)).slice(-2)).join('');
}

// EXAMPLE:
const buffer = new Uint8Array([ 4, 8, 12, 16 ]).buffer;
console.log(buf2hex(buffer)); // = 04080c10

https://stackoverflow.com/a/40031979/6563638

vuhanguyen 01-05-2019

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

VHA

4 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
2 0
Đôi khi bạn cần tạo ra những chuỗi kì bí, gây hoang mang và cảm giác không trùng lặp. Đây là 1 cách gọi là quick and dirty way Math.random().toSt...
VHA viết 3 năm trước
2 0
Male avatar
2 2
Đo thời gian load trang hay thời gian xử lý của 1 đoạn PHP là 1 nhu cầu rất phổ biến, nhưng mình rất hay quên cú pháp sử dụng hàm microtime() vì kh...
VHA viết 3 năm trước
2 2
Male avatar
2 3
Đây thực tế là 1 tool rất hay dùng để download file bằng Console Window của Browser. Mặc dù nhu cầu ban đầu của mình chỉ là dump 1 biến JS ra 1 fil...
VHA viết gần 2 năm trước
2 3
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết hơn 2 năm trước
4 0
White
24 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 4 năm trước
24 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
4 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!