Java Regular Expression Overview – Syntax
Java
207
regular-expression
1
Male avatar

loveprogramming viết ngày 27/04/2021

https://grokonez.com/java/java-regular-expression-overview-syntax

Java Regular Expression Overview – Syntax

Regular expression (regex) defines patterns to recognise strings. Those patterns can be anything: a character, a specific string, a group of special characters or a combination of them. We can use Regular expression for searching, extracting, and modifying text.
This tutorial shows you an overview of Regular Expression Syntax.

I. Syntax

1. Characters

To define content of a regex pattern, we use many kinds of character classes:

character match abbreviation of
. any single character except newline
(we can use m option to match the newline)
\d a digit [0-9]
\D a non-digit [^0-9]
\s a whitespace character [ \t\n\x0B\f\r]
\S a non-whitespace character [^\s]
\w a word character [a-zA-Z_0-9]
\W a non-word character [^\w]

When using in real Java code, except '.', we should double the 'escape' (\) :

https://grokonez.com/java/java-regular-expression-overview-syntax

Java Regular Expression Overview – Syntax

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

451 bài viết.
79 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 6 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 5 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 5 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
White
2 0
Trong bài viết này, một số hình ảnh hoặc nọi dung có thể bị thiếu do quá trình chế bản. Vui lòng xem nội dung ở blog gốc sau: (Link) (Link), chúng...
programmerit viết hơn 5 năm trước
2 0
White
0 0
Giới thiệu Trong bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách handle request POST của Spring Boot. Trước đó, bạn nên biết 1. 「Spring Boot 8」Tạo Web He...
https://loda.me viết gần 2 năm trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
451 bài viết.
79 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!