JSP Scriptting Elements
White

Vũ Quang Anh viết ngày 01/12/2018

JSP Expresstion-Example
<%= new String("Hello World").toUpperCase() %>

JSP Scriptlets
<%
for( int i=0;i<=5;i++){
out.println("
I really luv2code: " + i);
}
%>

JSP Declarations
<%!
String makeItLower(String data){
return data.LowerCase();
}
%>

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Vũ Quang Anh

6 bài viết.
1 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
1 3
Tạo form mới khi click vào nút button trong C https://www.youtube.com/watch?v=LWoE7P4RHFM content VuQuangAnh 02112018
Vũ Quang Anh viết hơn 2 năm trước
1 3
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
6 bài viết.
1 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!