JS - const array vẫn có thể push thêm dữ liệu
TIL
763
@100daysTIL
72
White

Minh-Trung Nguyễn viết ngày 22/03/2018

JS - const array vẫn có thể push thêm dữ liệu

Day 31:

Xưa nay vẫn hiểu const trong JavaScript là khai báo hằng số, bât biến, không thể thay đổi chỉnh sửa. Nên khi khai báo mảng bằng letpush thêm dữ liệu cho nó, bị ESlint băt lỗi, hỏi tại sao mày không dùng const, còn Prettifier tự động biến let thành const:

let arr = [];
arr.push[2, 3];
// ESLint nhắc nhở đoạn trên ngay, yêu cầu đổi thành const arr = []

Tra lại MDN thì đúng thế thật:

Với array, một khi khai báo với const thì không gán bằng 1 array khác được, nhưng push phần tử mới thì ok:
const arr = [2,3];
arr = [4,5] // báo lỗi: Assignment to constant variable;
arr.push(4,5);
console.log(arr) // trả về [2,3,4,5]
Với object, cũng gần như tương tự, gán bằng object khác thì không được, nhưng thay đổi giá trị của thuộc tính thì ok.
const obj = {key: 10};
obj = {key: 5} // báo lỗi: Assignment to constant variable
obj.key = 5 // ok, obj sẽ là {key: 5}

ngminhtrung 14-03-2018

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Minh-Trung Nguyễn

63 bài viết.
121 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
53 16
Đăng lại một bài đã viết từ cách đây mấy tháng. Chủ đề này đã có không ít, nhưng chẳng hiểu sao lượng bài tự viết của dân lập trình người Việt ta v...
Minh-Trung Nguyễn viết hơn 2 năm trước
53 16
White
28 6
Ghi chú: Tiêu đề hoàn toàn mang tính câu view. Bài copy từ blog của tác giả :) Tại sao lại có bài viết này? Một ngày đẹp giời tôi cần kiểm t...
Minh-Trung Nguyễn viết gần 3 năm trước
28 6
White
17 4
Về bước tìm và xử lý dữ liệu của Việt Nam phục vụ Data Visualization nền web Làm việc với D3js được nửa năm, một trong những điều bận lòng là chưa...
Minh-Trung Nguyễn viết hơn 2 năm trước
17 4
Bài viết liên quan
White
3 1
Javascript inititalValue trong reduce() có quan trọng không? Day 41: Đọc code mẫu về hàm reduce() trong (Link), thấy hàm reduce() khá "đơn giản"....
Minh-Trung Nguyễn viết hơn 2 năm trước
3 1
White
0 4
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết hơn 2 năm trước
0 4
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
63 bài viết.
121 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!