JS - Gọi hàm sau khi một hàm khác đã thực hiện xong việc
TIL
515
@100daysTIL
53
White

ngminhtrung viết ngày 13/03/2018

JS - Gọi hàm sau khi một hàm khác đã thực hiện xong việc

Day29

Cái này gọi là callback, nhưng bình thường chỉ đọc, chưa tự áp dụng bao giờ. Đến lúc cần cho 1 bài toán của bản thân mới thấy mình lúng ta lúng tùng.

Bài toán: Cần chạy 1 hàm tên là crawlCodingHorror() để lấy một số bài viết, sau khi hàm chạy xong, có dữ liệu, thì in dữ liệu đó ra một file tên là data.txt.

Giải quyết:

Hàm để in dữ liệu ra file:

function writeResultToFile(source, target) {
  fs.writeFileSync(target, source);
}

Hàm để lấy dữ liệu "ban đầu":

function crawlCodingHorror() {
  // đoạn code nào đó
}

Hàm để lấy dữ liệu "sửa đổi":

function crawlCodingHorror(callaback) {
  // đoạn code nào đó ban đầu
  callback(data_cần_ghi, 'data.text');
}

Sau đó gọi hàm lấy dữ liệu trên:

crawlCodingHorror(writeResultToFile);

Với khai báo như trên, khi hàm crawlCodingHorror() được gọi, nó sẽ thực hiện hết các phần việc được định nghĩa trong đoạn code nào đó, rồi thực hiện tiếp hàm callback, ở đây chính là writeResultToFile.

Trong trường hợp này còn 1 cách viết khác, đấy là viết thẳng hàm fs.writeFilesync() vào cuối của khai báo crawlCodingHorror(), tuy nhiên việc viết thế này khiến cho code không tường minh:

function crawCodingHorror() {
  // đoạn code nào đó
  fs.writeFileSync(data_cần_ghi,'data.txt');
}

ngminhtrung 13-03-2018

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

ngminhtrung

36 bài viết.
16 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
25 5
Ghi chú: Tiêu đề hoàn toàn mang tính câu view. Bài copy từ blog của tác giả :) Tại sao lại có bài viết này? Một ngày đẹp giời tôi cần kiểm t...
ngminhtrung viết 3 tháng trước
25 5
White
5 12
Nói thực, tôi cũng không biết gì về (Link) cho đến hôm bị cô bạn (Linh Ngô) đè ra cài ngấu nghiến trên máy và bảo cái này là "bắt buộc" nếu dùng Ma...
ngminhtrung viết 2 tháng trước
5 12
White
4 0
Vẽ Spirograph bằng D3.js Chắc hồi trẻ con ai cũng đã từng một lần nghịch 1 cái thước "sáng tạo" tên là "Spirograph" (/ˈspīrəˌɡraf/). Khi ấy ta đặt...
ngminhtrung viết 2 tháng trước
4 0
Bài viết liên quan
White
18 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 1 năm trước
18 1
White
1 1
Chào mọi người, hôm nay mình viết một bài TIL nhỏ về cách lấy độ phân giải của màn hình hiện tại đang sử dụng. xdpyinfo | grep dimensions Kết quả...
namtx viết 8 tháng trước
1 1
White
8 0
Lấy fake path của file trong html input Ngữ cảnh: em cần làm một cái nút tải ảnh lên có preview. GIải pháp đầu: Dùng (Link) đọc file ảnh thành ba...
Hoàng Duy viết gần 2 năm trước
8 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
36 bài viết.
16 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!