Install Emacs from source
TIL
780
emacs
8
White

hell nguyen viết ngày 14/07/2018

Install texinfo

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade 
sudo apt-get install texinfo
sudo apt-get install libxml2-dev libgtk-3-dev libtiff5-dev
sudo apt-get install build-essential nettle-dev libgmp-dev

Install gnutls

wget ftp://ftp.gnutls.org/gcrypt/gnutls/v3.4/gnutls-3.4.9.tar.xz
unxz gnutls-3.4.9.tar.xz && tar -xvf gnutls-3.4.9.tar
cd gnutls-3.4.9
./configure --without-p11-kit --with-included-libtasn1 --with-included-unistring
sudo make
sudo make install
sudo ln -s /usr/local/lib/libgnutls.so.30 /usr/lib/libgnutls.so.30
cd ..

Install Emacs

git clone https://github.com/emacs-mirror/emacs.git
./autogen.sh
./configure --with-xpm=no --with-gif=no
make
sudo make install

nguyenduyhao1111 14-07-2018

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

hell nguyen

15 bài viết.
54 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
21 2
Mở đầu Khi bạn đi sâu vào thế giới linux , bạn tìm thấy nhiều điều khó có thể hiểu ngay lập tức. Và 1 trong những thứ này là khái niệm socket. Tô...
hell nguyen viết hơn 4 năm trước
21 2
White
16 0
Khái niệm : Mapreduce là một mô hình lập trình, thực hiện quá tình xử lý tập dữ liệu lớn. Mapreduce gồm 2 pha : map và reduce. Hàm Map : Các xử l...
hell nguyen viết hơn 4 năm trước
16 0
White
15 0
Hadoop là cái gì vậy? “Hadoop là một framework nguồn mở viết bằng Java cho phép phát triển các ứng dụng phân tán có cường độ dữ liệu lớn một cách ...
hell nguyen viết hơn 4 năm trước
15 0
Bài viết liên quan
White
4 0
(Link) is a way to replace text snippets during export in orgmode. Just like C's define. It can be defined using the following syntax: +MACRO: n...
Huy Trần viết hơn 2 năm trước
4 0
White
2 0
Emacs mặc định mở file .h bằng C mode. Nếu file .h được mở không chứa mã C mà chứa mã C++, code sẽ hiển thị indent không đúng, các từ khóa sẽ không...
Bùi Hồng Hà viết gần 6 năm trước
2 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
15 bài viết.
54 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!