Install Emacs from source
TIL
652
emacs
8
White

nguyenduyhao1111 viết ngày 14/07/2018

Install texinfo

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade 
sudo apt-get install texinfo
sudo apt-get install libxml2-dev libgtk-3-dev libtiff5-dev
sudo apt-get install build-essential nettle-dev libgmp-dev

Install gnutls

wget ftp://ftp.gnutls.org/gcrypt/gnutls/v3.4/gnutls-3.4.9.tar.xz
unxz gnutls-3.4.9.tar.xz && tar -xvf gnutls-3.4.9.tar
cd gnutls-3.4.9
./configure --without-p11-kit --with-included-libtasn1 --with-included-unistring
sudo make
sudo make install
sudo ln -s /usr/local/lib/libgnutls.so.30 /usr/lib/libgnutls.so.30
cd ..

Install Emacs

git clone https://github.com/emacs-mirror/emacs.git
./autogen.sh
./configure --with-xpm=no --with-gif=no
make
sudo make install

nguyenduyhao1111 14-07-2018

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

nguyenduyhao1111

13 bài viết.
42 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
19 2
Mở đầu Khi bạn đi sâu vào thế giới linux , bạn tìm thấy nhiều điều khó có thể hiểu ngay lập tức. Và 1 trong những thứ này là khái niệm socket. Tô...
nguyenduyhao1111 viết 2 năm trước
19 2
White
14 0
Khái niệm : Mapreduce là một mô hình lập trình, thực hiện quá tình xử lý tập dữ liệu lớn. Mapreduce gồm 2 pha : map và reduce. Hàm Map : Các xử l...
nguyenduyhao1111 viết hơn 2 năm trước
14 0
White
12 0
Hadoop là cái gì vậy? “Hadoop là một framework nguồn mở viết bằng Java cho phép phát triển các ứng dụng phân tán có cường độ dữ liệu lớn một cách ...
nguyenduyhao1111 viết hơn 2 năm trước
12 0
Bài viết liên quan
White
0 2
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết 7 tháng trước
0 2
White
21 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 2 năm trước
21 1
White
9 0
Có một tuyên ngôn cho chủ nghĩa tối giản trong ngành phần mềm. Link: http://minifesto.org/ Fight for Pareto's law, look for the 20% of effort th...
Cẩm Huỳnh viết 4 tháng trước
9 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
13 bài viết.
42 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!