Install Emacs from source
TIL
610
emacs
7
White

nguyenduyhao1111 viết ngày 14/07/2018

Install texinfo

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade 
sudo apt-get install texinfo
sudo apt-get install libxml2-dev libgtk-3-dev libtiff5-dev
sudo apt-get install build-essential nettle-dev libgmp-dev

Install gnutls

wget ftp://ftp.gnutls.org/gcrypt/gnutls/v3.4/gnutls-3.4.9.tar.xz
unxz gnutls-3.4.9.tar.xz && tar -xvf gnutls-3.4.9.tar
cd gnutls-3.4.9
./configure --without-p11-kit --with-included-libtasn1 --with-included-unistring
sudo make
sudo make install
sudo ln -s /usr/local/lib/libgnutls.so.30 /usr/lib/libgnutls.so.30
cd ..

Install Emacs

git clone https://github.com/emacs-mirror/emacs.git
./autogen.sh
./configure --with-xpm=no --with-gif=no
make
sudo make install

nguyenduyhao1111 14-07-2018

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

nguyenduyhao1111

13 bài viết.
40 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
17 2
Mở đầu Khi bạn đi sâu vào thế giới linux , bạn tìm thấy nhiều điều khó có thể hiểu ngay lập tức. Và 1 trong những thứ này là khái niệm socket. Tô...
nguyenduyhao1111 viết hơn 1 năm trước
17 2
White
12 0
Trước khi so sánh khác nhau về HDFS và HDFS2. Chúng ta đi tìm hiểu về HDFS là cái gì, kiến trúc thế nào? Vì sao điều này lại quan trọng. Bởi vì đâ...
nguyenduyhao1111 viết gần 2 năm trước
12 0
White
11 0
Khái niệm : Mapreduce là một mô hình lập trình, thực hiện quá tình xử lý tập dữ liệu lớn. Mapreduce gồm 2 pha : map và reduce. Hàm Map : Các xử l...
nguyenduyhao1111 viết gần 2 năm trước
11 0
Bài viết liên quan
White
0 2
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết 2 tháng trước
0 2
White
19 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết gần 2 năm trước
19 1
White
1 1
Chào mọi người, hôm nay mình viết một bài TIL nhỏ về cách lấy độ phân giải của màn hình hiện tại đang sử dụng. xdpyinfo | grep dimensions Kết quả...
namtx viết 1 năm trước
1 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
13 bài viết.
40 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!