Hướng dẫn từng bước cài đặt môi trường phát triển dịch vụ Servlet trên môi trường Linux

Hướng dẫn từng bước cài đặt môi trường phát triển dịch vụ Servlet trên môi trường Linux (Ubuntu-Mate)

Cài đặt

Cài đặt máy ảo và hệ điều hành

 1. Cài đặt chương trình máy ảo VMWare Workstation Pro
 2. Tạo máy ảo hoặc sử dụng tập tin máy ảo dựng sẵn (vmx)
 3. Cài đặt hệ điều hành Linux Ubuntu Mate (nếu dùng tập tin máy ảo thì không cần thực hiện bước này).

Cài đặt công cụ và môi trường

Trước khi tiến hành các cài đặt bên dưới, cần đảm bảo hệ điều hành có thể kết nối đến máy chủ quản lý các gói cài đặt.
Do phiên bản Ubutun-Mate đã ngừng hỗ trợ dài hạn (End-of-Life), nên chúng ta cần chuyển các đường dẫn nguồn từ sercurity.ubuntu.comarchive.ubuntu.com sang máy chủ dự phòng (unsecure) tại địa chỉ old-releases.ubutu.com và tương tự old-releases.canonical.com cho các gói được quản lý tại máy chủ canonical.

Để thực hiện thao tác nhanh mà không cần chỉnh sửa thủ công tập tin cấu hình /etc/apt/sources.list, ta sử dụng lệnh:
sudo sed -i.bak -r 's/(archive|security|us.archive).ubuntu.com/old-releases.ubuntu.com/g' /etc/apt/sources.list

*Lệnh bên trên đã bao gồm sửa lỗi cho máy chủ tại US. Chuyển tất cả về old-releases.ubuntu.org, nếu sử dụng máy chủ vùng khác, vui lòng sửa mã quốc gia tại us thành mã quốc gia cần sửa.

Chi tiết xem tại hướng dẫn: ubuntu-eol.md

 1. Cài đặt Apache2

Sử dụng lệnh sudo apt-get install apache2

Để kiểm tra việc cài đặt apache2 và phiên bản, ta dùng lệnh: apache2 -v

Ví dụ, kết quả trả về là:
Server version: Apache/2.4.10 (Ubuntu)
Server built: Jul 24 2015 17:25:17 là đã cài đặt thành công Apache phiên bản 2.4.10.

 1. Tải và cài đặt Apache-Tomcat

Tải Apache-Tomcat tại địa chỉ: https://archive.apache.org/dist/tomcat/

 1. Tải và cài đặt mySql-server và mySql-connector-java

Để tải và cài đặt mysql-server, dùng lệnh: sudo apt-get install mysql-server

Trong quá trình cài đặt, nếu có thông báo:
After this operation, 150 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]

Điều này có nghĩa là cần xác nhận khoản trống để cài đặt mysql-server. Chúng ta gõ YEnter để tiếp tục cài đặt.
Sau khi cài đặt mysql-server xong, chương trình sẽ đòi hỏi chúng ta đặt mật khẩu cho mysql-server. Chúng ta nhập mật khẩu là user, lặp lại một lần nữa. Tiếp theo, mysql-server sẽ được cấu hình tự động.

Tải mySql-server (thủ công) tại địa chỉ: https://downloads.mysql.com/archives/community/

Để kiểm tra việc cài đặt mysql-server và phiên bản, ta dùng lệnh: mysql --version

Ví dụ, kết quả trả về là: mysql Ver 14.14 Distrib 5.6.28, for debian-linux-gnu (i686) using EditLine wrapper là đã cài đặt thành công mysql phiên bản 14.14 (5.6.28)

Tải mySql-connector-java tại địa chỉ: https://downloads.mysql.com/archives/c-j/

 1. Tải và cài đặt phpMyAdmin

Để tải và cài đặt mysql-server, dùng lệnh: sudo apt-get install phpmyadmin

Trong quá trình cài đặt, nếu có thông báo:
After this operation, 69.0 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]

Điều này có nghĩa là cần xác nhận khoản trống để cài đặt phpmyadmin. Chúng ta gõ YEnter để tiếp tục cài đặt.

Sau khi cài đặt, trước khi cấu hình, phpMyAdmin sẽ hỏi chúng ta cần cài đặt chương trình mặc định để cấu hình tự động chạy phpMyAdmin, trong đó có apache2lighttpd. Chúng ta đã cài apache2 trước đó, nên bước này chúng ta chọn apache2 và nhấn Enter để phpMyAdmin tự động cấu hình.

Trong lúc cấu hình, phpMyAdmin sẽ hỏi chúng ta xác nhận cấu hình database mặc định được lưu tại tập tin dbconfig-common và lưu trong thư mục /usr/share/doc/phpmyadmin. Chúng ta chọn <Yes> và nhấn Enter để tiếp tục tự động cấu hình.

Sau khi cấu hình cơ sở dữ liệu, phpMyAdmin lại yêu cầu chúng ta cung cấp mật khẩu mySQL, đặt mật khẩu cho tài khoản root và xác nhận lại mật khẩu đã đặt. Ta lần lượt nhập user cho từng yêu cầu và nhấn Enter để tiến hành cấu hình từng bước cho đến khi hoàn tất.

alt text

Để kiểm tra phpMyAdmin đã được tạo, chúng ta có thể kiểm tra bằng cách kết nối đến máy chủ cơ sở dữ liệu mysql và kiểm tra có tồn tại cơ sở dữ liệu tên phpmyadmin. Cách thức như sau:

Bước 1: gõ lệnh mysql -u root -p để yêu cầu kết nối đến mysql-server.

Bước 2: gõ mật khẩu đăng nhập (chúng ta đã đặt là user ở bước cài đặt mysql-server) sau đó nhất Enter, để xác thực người dùng.

Bước 3: gõ lệnh show databases; để hiển thị toàn bộ cơ sở dữ liệu có trong máy chủ mysql-server.

Bước 4: gõ lệnh exit; để thoát ra.

Lưu ý: để ý chữ ký tự s phía sau từ databases và dấu chấm phẩy ; phía sau các câu lệnh.

Để chạy được phpMyAdmin trên giao diện web, chúng ta cần cài đặt khai báo vào Apache2 bằng cách thêm dòng lệnh: Include /etc/phpmyadmin/apache.conf vào tập tin cấu hình của Apache2 tại địa chỉ /etc/apache2/apache2.conf. (lưu ý phân biệt chữ I hoa ở đầu dòng).

 1. Tải và cài đặt JRE

Đăng ký tài khoản Oracle tại địa chỉ: https://profile.oracle.com/myprofile/account/create-account.jspx

Tải JRE tại địa chỉ: https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

 1. Tải và cài đặt Eclipse

Cài đặt Eclipse bằng lệnh: sudo apt-get install eclipse

Trong khi cài đặt, nếu có thông báo:
After this operation, 333 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]

Điều này có nghĩa là cần xác nhận khoản trống để cài đặt Eclipse. Chúng ta gõ YEnter để tiếp tục cài đặt.

Do Eclipse Mars (thế hệ 2, phiên bản 4.5) không còn được hỗ trợ nữa. Vì vậy, nếu tải thủ công, mình sử dụng bản Eclipse Neon (thế hệ 3).
Tải Eclipse Neon (thế hệ 3, phiên bản 4.6) tại địa chỉ: https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/neon/3

Ghi chú

Hiện tại, mình đang cài đặt môi trường, vừa cài đặt vừa viết tài liệu nên tài liệu chưa được hoàn thiện. Sau khi cài đặt một vài lần, mình sẽ cố gắn chụp hình ảnh màn hình minh họa cho bài viết.
Cùng nhau thực hành thêm và trao đổi kinh nghiệm nhé!

Thông tin tác giả

Nguyễn Hoàng Anh Khoa

Tài liệu tham khảo

Let's say you're using Ubuntu 13.04 (Raring Ringtail, released in April 2013) and it just went End-of-Life on you, because it's supported for only 6 months, and the deprecated packages are taken down after 12 months.

You'll probably figure this out the hard way. When you run sudo apt-get update, it will eventually report these errors:

Ign http://archive.ubuntu.com raring-updates/universe Sources/DiffIndex
Err http://security.ubuntu.com raring-security/main Sources
 404 Not Found [IP: 91.189.91.15 80]
Err http://security.ubuntu.com raring-security/universe Sources
 404 Not Found [IP: 91.189.91.15 80]
Err http://security.ubuntu.com raring-security/main amd64 Packages
 404 Not Found [IP: 91.189.91.15 80]
Ign http://archive.ubuntu.com raring-updates/main amd64 Packages/DiffIndex
Err http://security.ubuntu.com raring-security/universe amd64 Packages
 404 Not Found [IP: 91.189.91.15 80]

W: Failed to fetch http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-security/main/source/Sources 404 Not Found [IP: 91.189.91.15 80]

W: Failed to fetch http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-security/universe/source/Sources 404 Not Found [IP: 91.189.91.15 80]

W: Failed to fetch http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-security/main/binary-amd64/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.91.15 80]

W: Failed to fetch http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-security/universe/binary-amd64/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.91.15 80]

Visiting http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists does confirm that raring packages are indeed gone, while lucid, precise, saucy, and trusty are still there, as per their promised support schedule.

Some googling reveals that they're not deleted, but simply moved to http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/dists/, sort of a graveyard for insecure and unsupported packages.

To make apt-get update work, we simply need to edit /etc/apt/sources.list and update all URLs from security.ubuntu.com and archive.ubuntu.com to point to old-releases.ubuntu.com, as per the following sed command:

sudo sed -i.bak -r 's/(archive|security).ubuntu.com/old-releases.ubuntu.com/g' /etc/apt/sources.list

After this, sudo apt-get update seems to run without a hitch. Of course if you do this, you're accepting to use an insecure system, and should do sudo apt-get install update-manager-core; do-release-upgrade as soon as possible.

SOURCES:

view raw ubuntu-eol.md hosted with ❤ by GitHub

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

KohaJeseMen

9 bài viết.
60 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
5 0
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM Mục tiêu của bài viết 1. Cung cấp các khái niệm liên quan đến tổ chức, quản lý dự án. Hiểu vai trò của quản lý dự án ph...
KohaJeseMen viết hơn 1 năm trước
5 0
Male avatar
3 0
Cấu trúc phân chia công việc WBS là gì? WBS là quá trình định nghĩa các sản phẩm cuối cùng và trung gian của một dự án và mối liên hệ giữa chúng. ...
KohaJeseMen viết hơn 1 năm trước
3 0
Male avatar
3 3
Mục tiêu bài viết Tìm hiểu và tiếp cận các nội dung cơ bản về tiếng Anh. Tìm hiểu các công cụ và phương pháp học tập tiếng Anh hiệu quả. Các ...
KohaJeseMen viết hơn 1 năm trước
3 3
Bài viết liên quan
Male avatar
3 0
Xây dựng J2EE Web Container riêng sử dụng Tomcat Embbeded Đặt vấn đề Các bạn đã từng xây dựng một ứng dụng Web dựa trên java dựa trên Servlet sẽ ...
Trần Trung Đức viết hơn 2 năm trước
3 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
9 bài viết.
60 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!