Hướng dẫn tạo chứng chỉ SSL Free với LetsEncrypt
SSL
5
Linux
111
White

Hà Anh Tài viết ngày 02/04/2016

Điều kiện cần :

  • VPS hoặc Host chạy được root
  • Domain cần cấp chứng chỉ SSL
  • VPS đã cài git ex: centos yum install -y git

Điều kiện đủ:

  • đọc và làm theo hướng dẫn :) Tiến hành làm theo thôi nào

Bước 1: git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt
Bước 2 : cd letsencrypt
Bước 3 : service nginx stop && service httpd stop
Bước 4: ./letsencrypt-auto certonly --standalone -d domain.com -d www.domain.com
Bước 5: cd /etc/letsencrypt/live/teckit.net/ ( trong đây đã có các file pem cần thiết để thiết lập SSL cho domain)

ví dụ với thiết lập SSL vestacp
Copy cert.pem vào ‘SSL Certificate’ box.
Copy privkey.pem vào ‘SSL Key’ box.
Copy chain.pem vào ‘SSL Certificate Authority / Intermediate’ box.
alt text

Thôi xong rồi, vào domain test thử xem sao https:// hoặc vào https://www.ssllabs.com/ssltest/ check nhiều thứ nữa.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Hà Anh Tài

2 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
4 1
Các kết nối SSH hoạt động hoặc idle thường bị ngắt kết nối bởi các máy chủ sau một thời gian nhất định. Điều này phụ thuộc vào cách thức SSH server...
Hà Anh Tài viết hơn 4 năm trước
4 1
Bài viết liên quan
White
0 0
Thông thường, các project code trên local không cần quan tâm về https hay ssl. Nhưng nếu vì nhiều lý do, bạn muốn setup trên local thì bạn đến đúng...
Reishou viết hơn 1 năm trước
0 0
White
34 3
(Last update on May 24, 2018: Bổ sung phần cấu hình wildcard) Bạn vừa mua domain getsolution.pro trên GoDaddy với giá $0.99 trong năm đầu. Vài phú...
Dong Nguyen viết hơn 3 năm trước
34 3
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!