Hướng dẫn cài đặt OpenStack Havana theo devstack
openstack
4
cloud
6
computing
4
havana
1
install
1
White

Nguyễn Hồng Phúc viết ngày 23/05/2015

Khái quát

Hướng dẫn cài đặt Openstack – Hanana theo kịch bản của devstack, áp dụng với mô hình All In One (tất cả các thành phần của Openstack trong 1 máy chủ).

Các bước thực hiện:

Chuẩn bị: Dựng máy ảo Ubuntu để cài đặt Openstack

 • Bước 1: Kiểm tra cấu hình Ubuntu trước khi cài
 • Bước 2: Tạo tài khoản stack và phân quyền
 • Bước 3: Tải devstack từ github
 • Bước 4: Khai báo các thông số cho file localrc để cài đặt openstack
 • Bước 5: Thực thi file stack.sh
 • Bước 6: Truy cập vào web và đăng nhập để dùng thử

Tiến hành

 • Bước 1: Cài đặt ubuntu server 12.04 trên vmware workstation, đặt IP và kiểm tra kết nối ra internet.

 • Bước 2: Tạo tài khoản stack và phân quyền

  1. Tạo tài khoản stack: $ adduser stack
 1. Cấp quyền cho user stack để khi thực thi sudo không cần hỏi mật khẩu. $ echo “stack ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL” >> /etc/sudoers
 • Bước 3: Chuyển sang tài khoản root, tải gói git và tải devstack từ github. – Từ tài khoản root chuyển sang tài khoản stack bằng lệnh $ su – stack

– Tải gói git bằng lệnh:

 $ sudo apt-get install git -y

– Tải devstack từ github bằng lệnh:

 git clone https://github.com/openstack-dev/devstack.git

– Di chuyển vào thư mục devstack

 cd devstack
 • Bước 4: Copy file localrc từ /devstack/samples/localrc ra thư mục hiện tại và sửa đổi file localrc cho phù hợp.

– Copy file localrc bằng lệnh

 $ cp samples/localrc localrc

– Mở file localrc vừa tạo bằng vi hoặc công cụ mà bạn quen dùng.

 $ vi localrc

– Sửa file localrc: xóa hoặc comment từ dòng 26 đến dòng 29 và thêm nội dung dưới vào

# KHAI BAO CAC THONG SO
HOST_IP=192.168.1.21
FLOATING_RANGE=192.168.10.0/24
FIXED_RANGE=192.168.70.0/24
FIXED_NETWORK_SIZE=256
FLAT_INTERFACE=eth0
ADMIN_PASSWORD=passw0rd
MYSQL_PASSWORD=passw0rd
RABBIT_PASSWORD=passw0rd
SERVICE_PASSWORD=passw0rd
SERVICE_TOKEN=admintoken
 • Bước 5: Sau khi sửa xong, lưu file localrc lại và thực thi file stack.sh

  $ ./stack.sh
  
 • Bước 6: Chờ đợi quá trình cài đặt, file stack.sh sẽ thực hiện các bước cần thiết thể tải các gói cho openstack.

 • Bước 7: Nhào vô vào dashboard để dùng thử openstack.

  http://Ip_may_ubuntuserver/
  

Chú ý: các thông số về IP cần áp dụng đúng với mô hình mạng của bạn. Chi tiết hơn xem tại devstack.org
Link down tài liệu:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/76793585/Huong%20dan%20cai%20dat%20Openstack%20-%20havana%20theo%20devstack_v1.pdf

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Nguyễn Hồng Phúc

9 bài viết.
50 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
41 10
Một số vấn đề Theo cá nhân tôi, Javascript có lẽ là một trong những ngôn ngữ dễ học, dễ viết nhất. Một web developer mới bắt đầu có lẽ chỉ cần từ ...
Nguyễn Hồng Phúc viết gần 6 năm trước
41 10
White
18 3
Mở đầu Có lẽ hầu hết những người sử dụng Linux đều biết quyền hạn của 1 file hay folder được đại diện bởi r (read), w (write), x (execute) như hìn...
Nguyễn Hồng Phúc viết 6 năm trước
18 3
White
17 4
Mở đầu Ở (Link), tôi đã tổng kết lại một số nguyên tắc của câu lệnh điều kiện if, phép so sánh == và ===. Chúng ta hãy cùng bắt đầu phần 2 với điề...
Nguyễn Hồng Phúc viết gần 6 năm trước
17 4
Bài viết liên quan
White
2 0
Khi mới tìm hiểu vấn đề gì đó, chúng ta thường cố gắng tìm các cài đặt và dùng thử để xem tính khả thi và “mắt thấy tay sờ”, đây cũng là tâm lý chu...
Nguyễn Hồng Phúc viết 6 năm trước
2 0
White
3 0
Đón đọc những bài viết đặc sắc ở blog http://giaosucan.com Lời nói đầu Là một nhà phát triển ứng dụng web, có lẽ bạn đã khá quen thuộc với mô hình...
Giaosucan viết hơn 3 năm trước
3 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
9 bài viết.
50 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!