Hướng dẫn cài đặt Java 8 trên Ubuntu
ubuntu
17
Java
85
java 8
5
White

Nguyễn Tuấn Anh viết ngày 21/03/2017

Hướng dẫn cài đặt Java 8 trên Ubuntu

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Java 8 trên Ubuntu 16.04.


 1. Thêm PPA repository vào hệ thống

  sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
  

  Repository PPA sẽ giúp chúng ta tự động download và cài đặt JDK từ trang chủ của Oracle.

 2. Update các package

  sudo apt-get update
  
 3. Cài đặt Java 8

  sudo apt-get install oracle-java8-installer
  

  Bạn có thể thay java8 thành java6 hoặc java7 nếu bạn muốn.

 4. Sau khi cài đặt xong, chúng ta sẽ kiểm tra lại version của Java:

  java -version
  

  Và đây là kết qủa nếu cài đặt thành công:

  java version "1.8.0_111"
  Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_111-b14)
  Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.111-b14, mixed mode)
  
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Nguyễn Tuấn Anh

16 bài viết.
93 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
41 36
MyContact là một ứng dụng mà mình thường viết mỗi khi học một ngôn ngữ hay công nghệ mới. MyContact chỉ là một ứng dụng CRUD đơn giản, cho phép ngư...
Nguyễn Tuấn Anh viết gần 2 năm trước
41 36
White
24 12
Hướng dẫn lập trình Spring Security Trong bài viết lần này, mình sẽ giúp các bạn bước đầu tìm hiểu (Link) thông qua xây dựng các chức năng: Đăng ...
Nguyễn Tuấn Anh viết gần 2 năm trước
24 12
White
14 0
Giới thiệu Spring Framework Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một trong những Java EE framework rất nổi bật và phổ biến hiện n...
Nguyễn Tuấn Anh viết gần 2 năm trước
14 0
Bài viết liên quan
White
1 2
Hướng dẫn cài đặt Eclipse IDE trên Ubuntu Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Eclipse trên Ubuntu. Ở đây mình sẽ sử dụng Ubuntu...
Nguyễn Tuấn Anh viết gần 2 năm trước
1 2
White
0 0
Installing a Windows VM on desktop Linux using VirtualBox is trivial, but installing and using Windows guest (which inherently requires a GUI) on a...
hai-ld viết hơn 1 năm trước
0 0
White
2 2
Đôi khi cài đặt MySQL trên Ubuntu hoặc trên các HĐH khác, trình cài đặt sẽ tự động set một mật khẩu ngẫu nhiên cho tài khoản root, nếu không để ý t...
Dang Viet Ha viết hơn 2 năm trước
2 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
16 bài viết.
93 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!