Hướng dẫn cài đặt Java 8 trên Ubuntu
ubuntu
19
Java
155
java 8
6
White

Nguyễn Tuấn Anh viết ngày 05/01/2019

Hướng dẫn cài đặt Java 8 trên Ubuntu

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Java 8 trên Ubuntu 16.04.


 1. Thêm PPA repository vào hệ thống

  $ sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
  

  Repository PPA sẽ giúp chúng ta tự động download và cài đặt JDK từ trang chủ của Oracle.

 2. Update các package

  $ sudo apt-get update
  
 3. Cài đặt Java 8

  $ sudo apt-get install oracle-java8-installer
  

  Bạn có thể thay java8 thành java6 hoặc java7 nếu bạn muốn.

 4. Sau khi cài đặt xong, chúng ta sẽ kiểm tra lại version của Java:

  $ java -version
  

  Và đây là kết qủa nếu cài đặt thành công:

  java version "1.8.0_111"
  Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_111-b14)
  Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.111-b14, mixed mode)
  
 5. Thêm biến môi trường JAVA_HOME (option)

   $ export JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-8-oracle"
   $ export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
  
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Nguyễn Tuấn Anh

24 bài viết.
151 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
45 41
MyContact là một ứng dụng mà mình thường viết mỗi khi học một ngôn ngữ hay công nghệ mới. MyContact chỉ là một ứng dụng CRUD đơn giản, cho phép ngư...
Nguyễn Tuấn Anh viết hơn 2 năm trước
45 41
White
27 14
Hướng dẫn lập trình Spring Security Trong bài viết lần này, mình sẽ giúp các bạn bước đầu tìm hiểu (Link) thông qua xây dựng các chức năng: Đăng ...
Nguyễn Tuấn Anh viết hơn 2 năm trước
27 14
White
15 1
Giới thiệu Spring Framework Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một trong những Java EE framework rất nổi bật và phổ biến hiện n...
Nguyễn Tuấn Anh viết hơn 2 năm trước
15 1
Bài viết liên quan
White
1 2
Hướng dẫn cài đặt Eclipse IDE trên Ubuntu Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Eclipse trên Ubuntu. Ở đây mình sẽ sử dụng Ubuntu...
Nguyễn Tuấn Anh viết hơn 2 năm trước
1 2
White
0 4
Đây là một nhu cầu cơ bản: bạn đọc từ file hoặc một api danh sách các số nguyên. Bạn cần lưu nó vào bộ nhớ rồi làm abc xyz tiếp. Quá dễ nhỉ, trướ...
Tung Ha viết 1 tháng trước
0 4
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
24 bài viết.
151 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!