Hướng dẫn bẻ khóa tập tin .jar
White

visudoblog viết ngày 22/12/2016

Hướng dẫn thay đổi nội dung trong tập tin .jar và đóng gói lại chương trình.
Công cụ:

 1. JD-GUI (Java Decompiler): dùng để mở tập tin .jar, chương trình chỉ hỗ trợ đọc tập tin .jar, không thể thay đổi, chỉnh sửa.
 2. Class Editor: chỉnh sửa Java class
 3. Winrar, Zip, Unzip, tar, jar, ...: giải nén, đóng gói tập tin .jar.
 4. keytool: tạo chữ ký số

Tạo chữ ký sử dụng keytool
keytool -genkey -alias SIGNCODE -keyalg RSA -keystore SIGNCODE -keysize 2048

Trường hợp 1. Thay đổi và đóng gói class trong tập tin .jar

 • Sử dụng JD-GUI tìm kiếm giá trị, code, class cần thay đổi nội dung.
 • Giải nén tập tin .jar sử dụng Winrar, 7z,...
 • Mở Class cần chỉnh sửa sử dụng Class Editor.
 • Cập nhật lại mã nguồn vào tập tin .jar ban đầu
jar -uf vispat.jar org/visecurity/tools/vispat/a/d.class
zip -d vispat.jar META-INF/*RSA META-INF/*DSA META-INF/*SF
jarsigner -keystore SIGNCODE -storepass 123456 -keypass 123456 -digestalg SHA1 vispat.jar SIGNCODE
jarsigner -keystore SIGNCODE -storepass 123456 -keypass 123456 -digestalg SHA-256 vispat.jar SIGNCODE

Kiểm tra: jarsigner -verify -verbose -certs vispat.jar

Trường hợp 2. Cập nhật MANIFEST.MF

 • Giải nén tập tin .jar: jar xf vispat.jar
 • Chỉnh sửa MANIFEST.MF dùng vi, vim, nano, gedit,...
 • Đóng gói lại tập tin .jar với MANIFEST.MF mới:
jar cvfm vispat.jar MANIFEST.MF benchmarks/ org/
jarsigner -keystore SIGNCODE -storepass 123456 -keypass 123456 -digestalg SHA1 vispat.jar SIGNCODE
jarsigner -keystore SIGNCODE -storepass 123456 -keypass 123456 -digestalg SHA-256 vispat.jar SIGNCODE
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

visudoblog

1 bài viết.
22 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
22 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!