Html/Css lỗi sử dụng Postion: Fixed không thành công.
White

Từ Thanh Dương viết ngày 17/10/2019

Hi mọi người, em mới học Html/Css, em có làm 1 UI giống Instagram.com thì gặp phải lỗi sau:
alt text

Mặc dù em đã đặt thuộc tính của phần header là Position: Fixed; nhưng khi kéo bài viết lên phần header vẫn bị che. Ai biết nguyên nhân lỗi và cách khắc phục có thể chỉ em với ạ.
Em xin cảm ơn.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Từ Thanh Dương

1 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!