How to start Spring Apache Kafka Application with SpringBoot Auto-Configuration
springboot
136
Apache Kafka
2
Male avatar

loveprogramming viết ngày 18/04/2021

https://grokonez.com/java-integration/distributed-system/start-spring-apache-kafka-application-springboot

How to start Spring Apache Kafka Application with SpringBoot Auto-Configuration

The Spring Apache Kafka (spring-kafka) provides a high-level abstraction for Kafka-based messaging solutions. And Spring Boot 1.5 includes auto-configuration support for Apache Kafka via the spring-kafka project. So in the tutorial, JavaSampleApproach will show you how to start Spring Apache Kafka Application with SpringBoot.

Related Articles:

I. Technologies

– Java 8
– Maven build
– Spring Boot
– Apache Kafka
– Spring Tool Suite editor

II. Overview

As above mention, SpringBoot supports auto-configuration for Apache Kafka development:

  • Use spring.kafka.* in application.properties file to modify external configuration.

spring.kafka.bootstrap-servers=localhost:9092
spring.kafka.consumer.group-id=jsa-group

Spring Apache Kafka Application

  • Use Spring auto-configured KafkaTemplate to send Kafka-based messages:

More at:

https://grokonez.com/java-integration/distributed-system/start-spring-apache-kafka-application-springboot

How to start Spring Apache Kafka Application with SpringBoot Auto-Configuration

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

448 bài viết.
78 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 6 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 5 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 5 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
White
8 0
Giới Thiệu Trong phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn đi tìm hiểu về một hệ thống message queue rất hay đó là Kafka mà mình đã tìm hiểu, ứng dụng và...
Hùng Trần viết hơn 1 năm trước
8 0
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/frontend/angular/angular6/kotlinspringbootangular6crudhttpclientmysqlexamplespringdatajparestapisexample Kotlin Spring Boot +...
loveprogramming viết 1 tháng trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
448 bài viết.
78 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!