How to integrate JQuery Ajax POST/GET & Spring MVC | Spring Boot
springboot
164
ajax
17
jQuery
32
springmvc
5
Male avatar

loveprogramming viết ngày 29/04/2021

https://grokonez.com/java-integration/integrate-jquery-ajax-post-get-spring-boot-web-service

How to integrate JQuery Ajax POST/GET & Spring MVC | Spring Boot

In this tutorial How to integrate JQuery Ajax POST/GET & Spring Boot Web Service, Grokonez will show you how to exchange data between Web client and Spring Boot Web Services.

Related Posts:

I. Technologies for JQuery Ajax POST/GET & Spring Boot tutorial

– Java 1.8
– Maven 3.3.9
– Spring Tool Suite – Version 3.8.1.RELEASE
– JQuery
– BootStrap

  • Spring Boot - 1.5.7.RELEASE

II. Overview

1. Project Structure

jquery ajax post get spring boot - project structure

In How to integrate JQuery Ajax POST/GET & Spring Boot Web Service, we create 2 Ajax requests: POST & GET

2. Step to do

  • Create Spring Boot project
  • Create simple model
  • Create simple Response message
  • Create Web Controller to provide web views
  • Create RestController for POST & GET requests
  • Create an index.html view
  • Create Ajax POST & GET requests
  • Run & Check results

III. Practices

1. Create a Spring Boot project

– Open Spring Tool Suite, on main menu, choose File->New->Spring Starter Project, add project info, then press Next for needed dependencies:
For Template Engines, choose Thymeleaf
For Web MVC, choose Web->Web

jquery ajax post get spring boot - dependencies

Open pom.xml file and check needed dependencies:

More at:

https://grokonez.com/java-integration/integrate-jquery-ajax-post-get-spring-boot-web-service

How to integrate JQuery Ajax POST/GET & Spring MVC | Spring Boot

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
98 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/frontend/angular/angular6/kotlinspringbootangular6crudhttpclientmysqlexamplespringdatajparestapisexample Kotlin Spring Boot +...
loveprogramming viết 1 năm trước
0 0
White
1 0
Thi thoảng chúng ta sẽ gặp vấn đề khi request ajax trên safari, rõ ràng cái url ta request vẫn sống nhăn răng và mạng thì vẫn đều đều, ấy mà bọn Sa...
Nguyễn Thế Huy viết 4 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
98 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!