How to install Java on Ubuntu Remote Server – Vutr Hosting VPS Example
Java
215
ubunntu
1
vultr
4
vps
5
Male avatar

loveprogramming viết ngày 10/05/2021

https://grokonez.com/deployment/vultr/how-to-install-java-in-ubuntu-remote-server-vutr-hosting-vps-example

How to install Java on Ubuntu Remote Server – Vutr Hosting VPS Example

In the tutorial, we show you how to install Java in Ubuntu Remote Server with Vutr Hosting VPS.

Technology

 • Java
 • Vutr VPS Hosting

  Practice

  Create Vultr Vps

  Follow the link to create a Linux Vultr VPS.

Install-Java-in-Linux-Remote-Server-with-Vultr-Hosting-VPS-Ubuntu-server

Use Putty to login Vultr VPS:

Install-Java-in-Linux-Remote-Server-with-Vultr-Hosting-VPS-putty-login-vp

Install Default OpenJDK

 • Update apt package index:

sudo apt update
 • Install the default Java OpenJDK package:

sudo apt install default-jdk
 • Verify the installation:

java -version

More at:

https://grokonez.com/deployment/vultr/how-to-install-java-in-ubuntu-remote-server-vutr-hosting-vps-example

How to install Java on Ubuntu Remote Server – Vutr Hosting VPS Example

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
97 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 11 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 9 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 9 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/frontend/angular/angulardeployment/howtodeployangularonnginxremoteserverexampleusevultrvpshosting How to Deploy Angular on Ng...
loveprogramming viết 6 tháng trước
0 0
White
2 0
Trong bài viết này, một số hình ảnh hoặc nọi dung có thể bị thiếu do quá trình chế bản. Vui lòng xem nội dung ở blog gốc sau: (Link) (Link), chúng...
programmerit viết 6 năm trước
2 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
97 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!