How to do git merge two branches effectively and beautifully
Git
64
White

Dang Viet Ha viết ngày 21/03/2016

For example, We have a branch named waiportal dedicated to develop new site that have full accessibility. After finish it; we want to merge this branch into master branch (trunk); then we do the steps as below:

Current history of master as below

052e7e9 ECMS-3515 
1b491f9 remove sensitive data 
827b77c add sensitive data 
1870a21 remove the svn plugin pom 

Current history of waiportal branch

53e11b7 ECMS-3574 
26583f2 ECMS-3446 
57d0a2b ECMS-2983 
35e6db5 ECMS-3519 
d4f9793 ECMS-3513 
1b491f9 remove sensitive data 
827b77c add sensitive data 
1870a21 remove the svn plugin pom 

Then run command to merge the waiporal onto master (master is current branch)

$ git merge waiportal

The history log after merging will be as below

b39a42d Merge branch 'waiportal' 
052e7e9 ECMS-3515 
53e11b7 ECMS-3574 
26583f2 ECMS-3446 
57d0a2b ECMS-2983 
35e6db5 ECMS-3519 
d4f9793 ECMS-3513 
1b491f9 remove sensitive data 
827b77c add sensitive data 
1870a21 remove the svn plugin pom 

You can se more details with $git log –oneline --graph

*  b39a42d Merge branch 'waiportal' 
|\ 
| * 53e11b7 ECMS-3574 
| * 26583f2 ECMS-3446 
| * 57d0a2b ECMS-2983 
| * 35e6db5 ECMS-3519 
| * d4f9793 ECMS-3513 
* | 052e7e9 ECMS-3515 
|/ 
* 1b491f9 remove sensitive data 
* 827b77c add sensitive data 
* 1870a21 remove the svn plugin pom 

As merge above, we preserved all the history on waiportal, but sometime we need to merge a branch with only one composing commit history for much scattered commits.
With below data, we have some more commits on master and waiportal then we want to merge waiportal into master again.

Current history on master branch

* 2169678 ECMS-3470 
*  b39a42d Merge branch 'waiportal' 
|\ 
| * 53e11b7 ECMS-3574 
| * 26583f2 ECMS-3446 
| * 57d0a2b ECMS-2983 
| * 35e6db5 ECMS-3519 
| * d4f9793 ECMS-3513 
* | 052e7e9 ECMS-3515 
|/ 
* 1b491f9 remove sensitive data 
* 827b77c add sensitive data 
* 1870a21 remove the svn plugin pom 

Current history on waiportal branch

* 37cef38 fix the uncaught exception in javascript 
* 067bea0 fix the heading order in content view 
* b32c6b4 modify pom file to upgrade icepdf to 4.3.3 version 
* 53e11b7 ECMS-3574 
* 26583f2 ECMS-3446 
* 57d0a2b ECMS-2983 
* 35e6db5 ECMS-3519 
* d4f9793 ECMS-3513 
* 1b491f9 remove sensitive data 
* 827b77c add sensitive data 

We have two ways to do this by using git merge –squash or by using rebase -i to merge waiportal branch into master branch with one commit for all comits of b32c6b4, 067bea0 and b32c6b4

Using git-merge

Make sure that you are on master branch, if not run $ git checkout master before running two below commands

$ git merge –squash waiportal
$ git commit -m "super one commit of waiportal"

Then three commits b32c6b4, 067bea0 and b32c6b4 of waiportal branch will be merged into master branch in one commit 72847b0, you can see more details by digging the history log on master branch, you may see the history of master like below:

* 72847b0 super one commit of waiportal
* 2169678 ECMS-3470
*  b39a42d Merge branch 'waiportal'
|\ 
| * 53e11b7 ECMS-3574
| * 26583f2 ECMS-3446
| * 57d0a2b ECMS-2983
| * 35e6db5 ECMS-3519
| * d4f9793 ECMS-3513
* | 052e7e9 ECMS-3515
|/ 
* 1b491f9 remove sensitive data
* 827b77c add sensitive data

Using interative rebase

Switch to waiportal branch

$ git checkout waiportal

Run rebase with interactive mode the waiportal branch on master branch

$ git rebase -i master

Then git will list all the commits on waiporal that un-merged with master branch, we can use squash of rebase to modify the history and much more things (ref rebase part)

pick b32c6b4 modify pom file to upgrade icepdf to 4.3.3 version
pick 067bea0 fix the heading order in content view
pick 37cef38 fix the uncaught exception in javascript

We want to merge three above commits into only one commit, so we modify the history as below

p b32c6b4 modify pom file to upgrade icepdf to 4.3.3 version
s 067bea0 fix the heading order in content view
s 37cef38 fix the uncaught exception in javascript

After that, the history log of waiportal will be changed to as below

* 2968231 super one commit by using rebase
* 2169678 ECMS-3470
*  b39a42d Merge branch 'waiportal'
|\ 
| * 53e11b7 ECMS-3574
| * 26583f2 ECMS-3446
| * 57d0a2b ECMS-2983
| * 35e6db5 ECMS-3519
| * d4f9793 ECMS-3513
* | 052e7e9 ECMS-3515
|/ 
* 1b491f9 remove sensitive data
* 827b77c add sensitive data
* 1870a21 remove the svn plugin pom 

Then switch to master branch

$ git checkout master

Finally, use git merge to merge the waiportal onto master branch

$ git merge waiportal

The current history log of master after merging might be like below:

* 2968231 super one commit by using rebase
* 2169678 ECMS-3470 
*  b39a42d Merge branch 'waiportal' 
|\ 
| * 53e11b7 ECMS-3574 
| * 26583f2 ECMS-3446 
| * 57d0a2b ECMS-2983 
| * 35e6db5 ECMS-3519 
| * d4f9793 ECMS-3513 
* | 052e7e9 ECMS-3515 
|/ 
* 1b491f9 remove sensitive data 
* 827b77c add sensitive data 
* 1870a21 remove the svn plugin pom 

alt text

IMO, using interactive rebase is the most powerfull ! ^^

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Dang Viet Ha

12 bài viết.
34 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
24 1
Trong thời điểm hiện tại thì JSON REST API vẫn đang rất phổ biến và phổ thông nhất bởi tính dễ sử dụng của nó. Tuy nhiên, các hãng công nghệ lớn lu...
Dang Viet Ha viết gần 5 năm trước
24 1
White
16 2
Gần đây, tôi có tham gia vào một sự kiện của (Link) và biết được việc sử dụng (Link) để tự động hoá công việc của các sysadmin khá tiện dụng. Hôm n...
Dang Viet Ha viết 5 năm trước
16 2
White
9 4
Dang Viet Ha viết gần 5 năm trước
9 4
Bài viết liên quan
White
4 3
Xin chào mọi người, bài viết hôm nay sẽ liên quan đến một công cụ quản lý source code vô cùng quen thuộc đối với developer hiện nay đó chính là Git...
Julian Dong viết 1 năm trước
4 3
White
2 1
Hôm nay group review một cái tài liệu về version control với mấy đồng nghiệp, một người bạn bảo: Cái đó có gì đâu mà ông viết có vẻ khó khăn vậy,...
Long Nguyễn Xuân viết hơn 2 năm trước
2 1
White
12 0
Làm việc với git submodule (Ảnh) Đôi lúc ta cần phải sử dụng các repo khác như là một module của dự án hiện tại, nhưng ta lại muốn quản lý nó riê...
Tân Nguyễn viết hơn 2 năm trước
12 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
12 bài viết.
34 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!