How to approach a new system?
Linux
111
System
18
system architecture
4
White

Hiếu Huỳnh viết ngày 29/01/2019

Khi tiếp cận một hệ thống mới, nên follow theo những hướng như sau:

 1. Tìm hiểu tổng quan của system, architecture
 2. Đào sâu từng module của system, phải hiểu tất cả câu trả lời của những câu hỏi dưới đây:
  • Module/service này là gì?
  • Tại sao lại cần nó?
  • How it works?

Khi hiện thực feature/service/module mới cho system:

 1. What is the most important thing that we need to do right now
 2. Trả lời câu hỏi Tại sao lại cần nó?
 3. List ra những solution hiện có (from google, github, community, ...)
 4. List advantage and disadvantage of all solutions
 5. Choose right tool for right job
 6. Cố gắng tìm tất cả document có sẵn, những thứ related với vấn đề cần build
 7. Hiểu những inventory hiện có trên system để hỗ trợ cho the new thing

Khi module/service cũ có lỗi:

 1. Tìm mọi log của module/service đó, có thể là log của service, có thể là log từ webapp, log từ các module connect tới nó
 2. Đọc hiểu kĩ càng, hiểu rõ lỗi trước khi bắt tay vào fix
 3. Hạn chế rebuild all the thing from scratch, nên dựa vào những step, những document có sẵn, xem người trước họ implement thế nào, tại sao họ lại làm vậy?

--
Bài gốc của mình viết ở đây: https://github.com/hieuhtr/Blog/issues/3
Hieu Huynh

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Hiếu Huỳnh

6 bài viết.
3 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
5 0
What is slow query log? Slow queries can affect database and server performance. The slow query log consists of SQL statements that took more t...
Hiếu Huỳnh viết hơn 4 năm trước
5 0
White
3 1
TL;DR watch n 1 tail test.log Problem Log file is too big in some cases, opening with vim will cause high ram usage Want to analyze realti...
Hiếu Huỳnh viết hơn 4 năm trước
3 1
White
2 0
Problem SSH session is stuck and cannot be exited by entering exit or CTRL+D And we need to break out this session without closing terminal emulat...
Hiếu Huỳnh viết hơn 4 năm trước
2 0
Bài viết liên quan
White
1 0
sudo du sh
t viết hơn 5 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
6 bài viết.
3 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!