How to add Date Picker component to VueJs App using Pikaday
vuejs
17
Pikaday
1
Male avatar

loveprogramming viết ngày 08/04/2021

https://ozenero.com/date-picker-component-vuejs-pikaday

In this tutorial, grokonez.com shows you way to add a DatePicker component to VueJs App using Pikaday.

Overview

Demo

vue-date-picker-component-pikaday-example

Date Picker using Pikaday
Setup in Nodejs Project

There are 2 ways to integrate pikaday into a Nodejs Application:

 • We can run command: npm install pikaday.
  Then use Pikaday css with:

  
  @import './node_modules/pikaday/css/pikaday.css';
  
 • Or link to CDN:

  
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/pikaday/pikaday.js"></script>
  

  Then use css by this following code:

  
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/pikaday/css/pikaday.css">
  

https://ozenero.com/date-picker-component-vuejs-pikaday

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

444 bài viết.
77 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 6 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 5 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 5 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
White
10 1
_Có mấy chia sẻ nhỏ, mình muốn đưa ra để mọi người cùng thảo luận góp ý. Thread này không tập trung vào Technical nữa mà discuss về Coding Style & ...
Hùng Phong viết hơn 2 năm trước
10 1
Male avatar
3 0
(Ảnh) Gridsome là một framework phát triển trang web hiện đại để tạo các trang web tốc độ nhanh và an toàn. Các trang HTML tĩnh được tạo ra để tạo...
Vue.vn viết hơn 1 năm trước
3 0
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/frontend/vuejs/vueformvalidationexamplewithveevalidate Vue.js Form Validation example with VeeValidate In this tutorial, we'...
loveprogramming viết 10 ngày trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
444 bài viết.
77 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!