How to Integrate Bootstrap with Angular (Angular 6)
Bootstrap
29
angular
80
Male avatar

loveprogramming viết ngày 24/04/2021

https://grokonez.com/frontend/angular/angular-6/how-to-integrate-bootstrap-with-angular-angular-6

How to Integrate Bootstrap with Angular (Angular 6)

Bootstrap is a web development framework for more faster and easier that includes HTML and CSS based responsive design templates. So in the tutorial, we show how to integrate Bootstrap with Angular project.

Related posts:

Technologies

  • Node.js – version v10.4.0
  • Angular – version 6
  • Bootstrap - 3.x & 4.x
  • Visual Studio Code – version 1.24.0

Goal

After tutorial, we can integrate Bootstrap to Angular project.

-> Project structure:

Angular-6-Bootstrap + Project-Structure

-> results:

Angular-6-Bootstrap + integrate-results

Integrate Bootstrap with Angular project

We have 3 approaches:

  • Include Bootstrap from CDN
  • Include Local Bootstrap
  • Install Bootstrap via NPM

Preparation

  • Create an Angular project:

https://grokonez.com/frontend/angular/angular-6/how-to-integrate-bootstrap-with-angular-angular-6

How to Integrate Bootstrap with Angular (Angular 6)

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
98 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
20 12
Lời nói đầu Tuần trước mình đã bắt tay vào làm thử app theo ý tưởng clone chương trình "Ai là triệu phú" trên TV, với các chức năng cơ bản, chỉ sử...
Andy Crush viết hơn 6 năm trước
20 12
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/nodejs/integratenodejsexpressjqueryajaxpostgetbootstrapview Integrate NodeJS/Express – JQuery Ajax POST/GET – Bootstrap view ...
loveprogramming viết 1 năm trước
0 0
Male avatar
2 0
Phần 1: TỔNG QUAN 1. Lý do chọn đề tài Đồng hành cùng sự phát triển của khoa học công nghệ, lĩnh vực công nghệ thông tin cần được xây dựng phục ...
KohaJeseMen viết hơn 2 năm trước
2 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
98 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!