How to Deploy Angular on Apache Remote Server Example – Use Vultr Hosting
angular
80
Apache
20
deployment
18
vultr
4
Male avatar

loveprogramming viết ngày 22/04/2021

https://grokonez.com/frontend/angular/angular-deployment/how-to-deploy-angular-on-apache-remote-server-example-use-vultr-hosting

How to Deploy Angular on Apache Remote Server Example – Use Vultr Hosting

In the tutorial, We show how to deploy Angular Client with Production mode on Apache Remote Server with Vultr Hosting.

Related post:

Technologies

 • Vultr Hosting
 • Apache Server
 • Angular

  Goal

  Video Guide

  Objectives

  Deploy Angular Client on Apache remote server:
 • Normal deployment ->

deploy-angular-client-on-apache-server-with-vultr-hosting-result-2

 • Sub-folder deployment ->

deploy-angular-client-on-apache-server-with-vultr-hosting-sub-folder-deploy

How to achieve it?

Start with production build ng build --prod.
-> Then copy output folder (dist/ by default) to Apache server.

deploy-angular-client-on-apache-server-with-vultr-hosting-copy-production-build-from-local-to-remote

What are Production --prod optimizations?

More at:

https://grokonez.com/frontend/angular/angular-deployment/how-to-deploy-angular-on-apache-remote-server-example-use-vultr-hosting

How to Deploy Angular on Apache Remote Server Example – Use Vultr Hosting

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
97 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 12 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 12 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
White
3 0
Nhận thấy một số bạn khi pull code về server gặp phải trường hợp như sau. Tiêu Phong deploy lên server nên khi clone code về đã dùng lệnh git clon...
Ôm Boom viết gần 5 năm trước
3 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 12 tháng trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
97 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!