How to Deploy Angular application on Heroku hosting with Git repository
angular
65
heroku
9
Git
65
deployment
18
Male avatar

loveprogramming viết ngày 22/04/2021

https://grokonez.com/frontend/angular/angular-deployment/how-to-deploy-angular-application-on-heroku-hosting-with-git-repository

How to Deploy Angular application on Heroku hosting with Git repository

In the tutorial, we show you how to automatically deploy Angular application on Heroku hosting with Git repository.

Related post:
Angular 6 dynamic Navigation Bar – add/remove Route dynamically

Technologies

 • Angular
 • Git
 • Heroku

  Goal

  We use Heroku Hosting to deploy Angular application ->

deploy-angular-application-on-heroku-hosting---deployment-successfully

 • Video guide ->

Practice

Create Heroku App

Login to Heroku, and create an app grokonez-angular-app:

deploy-angular-application-on-heroku-hosting-create-app

deploy-angular-application-on-heroku-hosting-create-app-step-2

Commit Angular to Git Repository

 • Create an Git repository: angularheroku.

 • Download sourcecode & unzip:


wget "https://grokonez.com/wp-content/uploads/2018/12/AngularDynamicRoutes-2.zip"
unzip AngularDynamicRoutes-2.zip
 • Commit Angular application to Git repository:

git init
git remote add origin https://github.com/grokonez/angularheroku.git
git add .
git commit -m "initial commit"
git push -u origin master

deploy-angular-application-on-heroku-hosting---push-sourcecode-to-git

*Note: We don't push the node_modules, in .gitignore we have:

More at:

https://grokonez.com/frontend/angular/angular-deployment/how-to-deploy-angular-application-on-heroku-hosting-with-git-repository

How to Deploy Angular application on Heroku hosting with Git repository

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

451 bài viết.
79 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 6 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 5 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 5 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
White
4 4
Xin chào mọi người, bài viết hôm nay sẽ liên quan đến một công cụ quản lý source code vô cùng quen thuộc đối với developer hiện nay đó chính là Git...
Julian Dong viết 1 năm trước
4 4
White
2 1
Hôm nay group review một cái tài liệu về version control với mấy đồng nghiệp, một người bạn bảo: Cái đó có gì đâu mà ông viết có vẻ khó khăn vậy,...
Long Nguyễn Xuân viết hơn 2 năm trước
2 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
451 bài viết.
79 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!