How to Deploy Angular Application on Firebase Hosting example
angular
80
deployment
18
firebase
39
Hosting
9
Male avatar

loveprogramming viết ngày 14/05/2021

https://grokonez.com/frontend/angular/angular-deployment/how-to-deploy-angular-application-on-firebase-hosting-example

How to Deploy Angular Application on Firebase Hosting example

Firebase Hosting is production-grade web content hosting, we can quickly deploy web apps by a single command. In the tutorial, we show you how to deploy Angular application on Firebase Hosting.

Related posts:
Angular 6 dynamic Navigation Bar – add/remove Route dynamically

Technology

 • Angular
 • Firebase Hosting

  Goal

  Video Guide

  Objective

  We use Firebase Hosting to deploy Angular application ->

deploy-angular-6-on-firebase-hosting---automate-build-deployment

deploy-angular-application-on-firebase-hosting-web-page

Practice

Create Firebase Project

Login to Firebase Account then create a Firebase project as below:

Build Angular Project

 • Get Angular's Sourcecode, then build with below commandline:

ng build --prod --output-path angularapp

deploy-angular-6-on-firebase-hosting---build-angular-project

-> result:

deploy-angular-6-on-firebase-hosting---build-angular-project-result

Install Firebase Tool

 • Use below cmd to install Firebase Tool:

npm install -g firebase-tools

deploy-angular-application-on-firebase-hosting-install-firebase-tools

Firebase Login

Use Firebase's CLI tools to login to Firebase:

More at:

https://grokonez.com/frontend/angular/angular-deployment/how-to-deploy-angular-application-on-firebase-hosting-example

How to Deploy Angular Application on Firebase Hosting example

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
97 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 11 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 10 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 10 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
White
3 0
Nhận thấy một số bạn khi pull code về server gặp phải trường hợp như sau. Tiêu Phong deploy lên server nên khi clone code về đã dùng lệnh git clon...
Ôm Boom viết gần 5 năm trước
3 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
97 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!