Học haskell Tiếng Việt

Học haskell qua video Tiếng Việt

Mình thấy playlist này dạy về haskell cơ bản khá hữu ích, hi vọng giúp được cho bạn nào đã/đang/sẽ tìm hiểu về haskell
Link tới playlist: youtube.com/playlist?list=PLG_6Oir-FxJpr9eh_OWqdTph1Ja-FiR0d

Mình thấy, đa số chúng ta học haskell là đâm đầu vào ngay khái niệm monad, như thế dễ bị hit the wall.
Các bạn cứ đi theo trình tự:

  • Function Composition
  • Monoid
  • Functor
  • Applicative
  • Monad

với trình tự trên, các bạn sẽ ngấm khái niệm Monad một cách rất tự nhiên(từ Functor fmap đến Monad (>>=))

Happy coding ^^

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

lk

1 bài viết.
4 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
4 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!