Hiệu quả của exponential backoff trong xử lí error retries
exponential backoff
1
error retries
1
White

nooptr viết ngày 20/06/2017

Lời mở đầu

Khi làm việc với API chắc hẳn ai cũng không lạ lẫm gì với các vấn đề liên quan đến gửi nhận dữ liệu như: đang gửi thì server bị lỗi đến đến gửi thất bại, rồi thì rõ ràng khi thất bại mình đã retries lại mấy lần rồi mà sao vẫn bị lỗi …. vân vân và vân vân …

Một trong những kĩ thuật khá đơn giản để giải quyết vấn đề này là thực hiện 1 logic retries request đó. Logic retries mà đa số chúng ta viết thì đều như sau:

retries = 0

DO
  wait 1 second

  status = Get the result of response

  IF status = SUCCESS
    retry = false
  ELSE
    retry = true
  END IF

  retries = retries + 1

WHILE (retry AND (retries < MAX_RETRIES))

Nhìn thuật toán bên trên dường như quá ngon? nhưng mà khi suy nghĩ kĩ hơn thì nó thật sự không hiểu quả trong 1 số trường hợp. Vậy chúng ta hãy cùng đi xem nó là gì nhé.

OK. Let’s Go.

Exponential Backoff là gì?

 • Exponential Backoff là 1 thuật toán tính toán thời gian đợi giữa mỗi lần retries theo hàm luỹ kế để việc thực hiện gửi lại request được hiệu quả nhất.

Ví dụ như lần retries thứ 1 sẽ đợi 1s, lần retries thứ 2 sẽ đợi 2s, lần thứ 3 sẽ đợi 4s .... Tức là chúng ta sẽ làm thời gian đợi sau mỗi lần retries kéo dài ra mà không fix cứng thời gian wait như trước nữa và theo thống kê thì làm như này sẽ rất hiệu quả.

Vấn đề gì nếu không dùng Exponential Backoff?

Vậy với thuật toán ở bên trên chúng ta thấy nó đang gặp vấn đề gì?

 • Giả sử như lần đầu tiên chúng ta có N client đồng thời gửi request. Cả N request này đều gửi thất bại và yêu cầu retries lại. Như chúng ta thấy bên trên thì sau 1s cả N client này đều gửi lại request đó. Hãy tưởng tượng server lúc đó đang trong trạng thái quá tải. Nếu N client lại gửi request đồng thời sau 1s thì chẳng phải điều này là rất tệ đúng không ak? Server không thể nào handle được tất cả các request đó được.

Nếu thời gian gửi lại của các client này mà khác nhau đi thì có lẽ hiệu quả sẽ cao hơn.
Chính vì lí do này mà Exponential Backoff đã ra đời.

Cài đặt thuật toán Exponential Backoff

retries = 0

DO
  wait for random from 0 to (2^retries * 100) milliseconds

  status = Get the result of response

  IF status = SUCCESS
    retry = false
  ELSE
    retry = true
  END IF

  retries = retries + 1

WHILE (retry AND (retries < MAX_RETRIES))

Với cài đặt trên thì chúng ta có thể thấy. Nếu request của N client đều thất bại và yêu cầu retries thì lúc này sẽ retries như sau.
Client 1 sẽ đợi 1 khoảng thời gian là 1 số random từ 0 ~ (2^retries * 100) ms
Client 2 sẽ đợi 1 khoảng thời gian là 1 số random từ 0 ~ (2^retries * 100) ms
...

Cứ như thế thì khoảng thời gian mà mỗi client này gửi request lại phía server sẽ khác nhau đi. Nhờ việc tránh gửi đồng thời này dẫn đến hiệu quả cao hơn.

Ví dụ thực tế

Bây giờ hãy thử xem các ông trùm lớn như Google, Amazon ... đã thực thi nó như thế nào nhé.

1. Google HTTP client

retry_interval = retry_interval * multiplier ^ (N - 1)
randomized_interval := retry_interval * (random value in range [1 - randomization_factor, 1 + randomization_factor])
 • Nếu status code của response là 500 hoặc 503 thì sẽ tiến hành retries.
 • Giá trị default của retry_interval = 0.5s, randomization_factor = 0.5, multiplier = 1.5, max_interval = 1 minute, max_elapsed_time = 15s
 • Nếu retry_interval > max_elapsed_time (15s) thì stop retries (mặc định là 10 lần)
request retry_interval randomized_interval
01   00.50     [0.25, 0.75]
02   00.75     [0.38, 1.12]
03   01.12     [0.56, 1.69]
04   01.69     [0.84, 2.53]
05   02.53     [1.27, 3.80]
06   03.80     [1.90, 5.70]
07   05.70     [2.85, 8.54]
08   08.54     [4.27, 12.81]
09   12.81     [6.41, 19.22]
10   19.22     STOP

2. AWS SimpleDB

currentRetry = 0
 DO
  status = execute Amazon SimpleDB request
  IF status = success OR status = client error (4xx)
   set retry to false
   process the response or client error as appropriate
  ELSE
   set retry to true
   currentRetry = currentRetry + 1
   wait for a random delay between 0 and (4^currentRetry * 100) milliseconds
  END-IF
 WHILE (retry = true AND currentRetry < MaxNumberOfRetries) 
Kết quả:

request randomized_interval
1    [0, 400)
2    [0, 1600)
3    [0, 6400)
4    [0, 25600)
5    [0, 102400)

Kết luận

Qua bài giới thiệu của mình hẳn các bạn cũng có cái nhìn khác về thuật toán retries rồi đúng không ak?
Vậy còn chần chừ gì nữa, hãy sửa lại thuật toán để trở thành những pro nào.

nooptr

Error Retries and Exponential Backoff in AWS:

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/api-retries.html

Exponential Backoff And Jitter:

https://www.awsarchitectureblog.com/2015/03/backoff.html

Building for Performance and Reliability with Amazon SimpleDB:

https://aws.amazon.com/articles/Amazon-SimpleDB/1394

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

nooptr

1 bài viết.
19 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
19 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!