Heroku + Node.js + Sequelize + PostgreSQL - How to Deploy Node.js Web Application

Heroku + Node.js + Sequelize + PostgreSQL - How to Deploy Node.js Web Application with PostgreSQL on Heroku platform using Heroku CLI

https://grokonez.com/deployment/heroku-node-js-sequelize-postgresql-how-to-deploy-node-js-web-application-with-postgresql-on-heroku-platform-with-heroku-cli

Heroku + Node.js + Sequelize + PostgreSQL - How to Deploy Node.js Web Application with PostgreSQL on Heroku platform using Heroku CLI

Heroku is a platform as a service (PaaS) that help us to build, run, and operate applications entirely in the cloud. So in the tutorial, we show you how to deploy Node.js WEB application with PostgreSQL in Heroku.

Related posts:

Technologies

 • Heroku
 • PostgreSQL
 • Node.js
 • Sequelize
 • Git

  Goal

  We deploy a Node.js Web Application with PostgreSQL to Heroku platform:

 • Heroku PostgreSQL ->

deploy-nodejs-with-mysql-on-heroku---postgresql-db

deploy-nodejs-with-mysql-on-heroku---select-all-rows-in-postgresql-heroku

 • Node.js RestAPI ->

deploy-nodejs-with-mysql-on-heroku---deploy-successfully-on-heroku-api-request

Practice

Setup Heroku CLI

Download & Install Heroku CLI

For detail go to the Download Heroku CLI

– Install Heroku CLI on Linux:


$sudo snap install --classic heroku

-> Details:


root@gkz-vps:~# sudo snap install --classic heroku
2018-12-14T07:04:55Z INFO Waiting for restart...
heroku v7.19.3 from Heroku? installed

https://grokonez.com/deployment/heroku-node-js-sequelize-postgresql-how-to-deploy-node-js-web-application-with-postgresql-on-heroku-platform-with-heroku-cli

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
97 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 10 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 9 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 9 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
White
50 26
Vừa rồi mình vừa tiết kiệm được $5 mỗi tháng sau khi migrate cái (Link) từ Digital Ocean sang Heroku Free Dyno. (Ảnh) Kết quả thật mĩ mãn vì hầu ...
Cẩm Huỳnh viết 4 năm trước
50 26
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
97 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!