(Help) Leech trang web bằng simple_html_dom
Male avatar

longbients viết ngày 22/12/2021

Chào mọi người,
Mình có leech trang web bằng simple_html_dom, khi viewsource có đoạn script mình muốn lấy cái link https://link.m3u8 ra nhưng không biết làm cách nào.

<script type="text/javascript">jQuery(document).ready(function () {

jwplayer.key = "7MeMRClEneUmFoHRO3u3ypzAZXlVgNtBE2pKDw==";
var reconnectTime = 0;
var video_url = "https://link.m3u8";
function setup_play(video_url){
      if (window.player){
        if (window.mypeer){
          try{
            window.mypeer.detach(window.player)
          }catch (e) {
            console.log("Error detach player")
            console.error(e)
          }
        }
      }
      }
});</script>

Cao nhân nào giúp mình với.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

longbients

1 bài viết.
15 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
15 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!