Hello world trong 26 ngôn ngữ
#Programming
1
White

Phuc Pham viết ngày 03/07/2016

Khi ta học một ngôn ngữ có lẽ chương trình đầu tiên chúng ta viết là "Hello World". Và thử khám phá xem cách hiển thị Hello World của các ngôn ngữ khác nhau như thế nào nhé. Bài copy chỉ có tính chất giải trí :v

Bận rộn quá nên copy bài cho bớt bận rộn.

1. C


int main()
{
  printf("Hello, World");
  return(0);
}

2. C++

#include 

int main()
{
  std::cout << "Hello, World";
  return 0;
}

3. C-Sharp

using System;
class Program
{
  public static void Main(string[] args)
  {
    Console.WriteLine("Hello, World");
  }
}

4. BASH

echo "Hello, World"

5. BASIC

PRINT "Hello, World"

6. HTML

 Hello, World

7. JAVA

import javax.swing.JFrame; //Importing class JFrame
import javax.swing.JLabel; //Importing class JLabel
public class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {
    JFrame frame = new JFrame();      //Creating frame
    frame.setTitle("Hi!");         //Setting title frame
    frame.add(new JLabel("Hello, World"));//Adding text to frame
    frame.pack();             //Setting size to smallest
    frame.setLocationRelativeTo(null);   //Centering frame
    frame.setVisible(true);        //Showing frame
  }
}

8. CLIPPER

? "Hello, World"

9. DELPHI

program HelloWorld;
begin
 Writeln('Hello, World');
end.

10. COFFEESCRIPT

console.log 'Hello, World'

11. MATLAB

disp('Hello, World')

12. JULIA

println("Hello, World")

13. JAVASCRIPT

document.write('Hello, World');

14. LOGO

print [Hello, World]

15. JQUERY

$("body").append("Hello, World");

16. PERL 5

print "Hello, World";

17. PASCAL

program HelloWorld;
begin
 WriteLn('Hello, World');
end.

18. OBJECTIVE-C

#import 
#import 

int main(void)
{
  NSLog(@"Hello, World");
  return 0;
}

19. VISUAL BASIC .NET

Module Module1
  Sub Main()
    Console.WriteLine("Hello, World")
  End Sub
End Module

20. R

cat('Hello, World')

21. VBSCRIPT

MsgBox "Hello, World"

22. XSLT

   Hello, World

23. PROCESSING

void setup(){
 println("Hello, World");
}

24. RUBY

puts "Hello, World"

25. SWIFT

println("Hello, World")
and Last, but not least

26. PYTHON

print "Hello, World"

Quá nhiều ngôn ngữ mình không biết =))
Mình nhớ ngày xưa viết chương trình đầu tiên trên Pascal. Màn hình xanh lè lè :p. Viết chạy lên thấy vui lắm.

 WriteLn('What's about you ?');

Blog của mình : https://azlogs.wordpress.com/2016/06/19/hello-world-trong-26-ngon-ngu-lap-trinh/

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Phuc Pham

5 bài viết.
3 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
4 1
Lâu quá rồi không được làm web, lên công ty thì làm wpf, wcf vớ vẫn ngứa tay chân nghi lại ngồi viết tut về js :p Hẵn là ai đang sử dụng Javascrip...
Phuc Pham viết gần 5 năm trước
4 1
White
4 1
Linq to Sql cho phép ta query và modify data của Sql Server sử dụng cú pháp Linq. Entity framework là một ORM (Objectrelational mapping), cho phép ...
Phuc Pham viết gần 5 năm trước
4 1
White
3 5
Thực ra thế này, tuần này mình optimize về phần API tìm kiếm và đến giờ vẫn chưa xong =)), và một số kinh nghiệm mình muốn chia sẽ khi optimize sql...
Phuc Pham viết gần 5 năm trước
3 5
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
5 bài viết.
3 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!