Head first Chapter 13: Using Prototypes
TIL
782
personal log
2
White

HungHayHo viết ngày 19/05/2018

Log 4

Phần này nói về prototype-based object - một loại object khác với class-based của Java hay C++ (mấy thứ mà mình không biết đó)

Tưởng tượng ta có một object constructor Dog khiểu như thế này

function Dog(name, breed, weight) {
  this.name = name;
  this.breed = breed;
  this.weight = weight;
  this.bark = function() {
    if(this.weight > 25) {
      alert(this.name + " says Woof!");
    } else {
       alert (this.name + " say Yip!");
    }
  };
}

Nó có 3 properties (name, breed và weight) và một thuộc tính (bark). Giờ tạo ra 3 object như sau:

var fido = new Dog('Fido', 'Mixed', 38);
var fluffy = new Dog('Fluffy', 'Poodle', 30);
var spot = new Dog('Spot', 'Chihuahua', 10);

Với mỗi một object, ta có một method bark. Giả sử có tầm 1,000 object thì cũng có nghĩa là cần dùng 1,000 method bark (mỗi chó một cách sủa).
Vì thế mà giờ, ta sẽ gộp tất cả các cách sủa lại làm 1 và để ở phần prototype, lần sau mỗi lần ta bảo "fido" sủa, browser sẽ chỉ đến prototype tìm method bark (sủa) thay vì tìm method này ở object fido.
Giờ sách bảo làm thế này:

function Dog(name, breed, weight) {
  this.name = name;
  this.breed = breed;
  this.weight = weight;
}

Dog.prototype.species = 'Canine';
Dog.prototype.bark = function() {
  if(this.weight > 25) {
    console.log(this.name + ' says Woof!');
  } else {
    console.log(this.name + ' says Yip!');
  }
};
Dog.prototype.run = function() {
  console.log('Run');
};
Dog.prototype.wag = function() {
  console.log('Wag!');
};

Okay vậy prototype rất tốt cho việc chỉnh sửa một lượng lớn object là ví dụ (instances) của một constructor nào đó. Thế nếu như chỉ chỉnh sửa một nhóm trong toàn bộ ví dụ đó thì sao. Giả sử như với "Dog" là toàn loài chó thì có những giống chó hoặc một dạng chó phục vụ một mục đích nhất định cứ cho là chó diễn xiếc như sách chọn gọi là "ShowDog"
Đầu tiên là khai báo các properties giống như của Dog().

function ShowDog(name, breed, weight, handler) {
  this.name = name;
  this.breed = breed;
  this.weight = weight;
}

Tiếp đó là thêm property handler mà chỉ có ShowDog() có:

  this.handler = handler;

Bước cuối để tạo constructor ShowDog() là khai báo tương tự như tạo object từ constructor:

  ShowDog.prototype = new Dog();

Tuy nhiên theo DRY (don't repeat yourself) thì ShowDog() có lặp lại các bước tương tự như Dog(). Do đó ta dùng call method thay thế cho 3 dòng đầu khai báo properties. Viết lại như sau:

function ShowDog(name, breed, weight, handler) {
  Dog.call(this, name, breed, weight);
  this.handler = handler;
}

Một người bạn bảo tôi rằng mọi thứ trong JavaScript đều là object. Có thể điều này không hoàn toàn đúng nhưng có một đoạn trong sách khiến tôi nghĩ rằng nó có lý. Cụ thể là với string ta có thể sử dụng các method build-in để thay đổi string đó. Hơn thế ta còn có thể điều chỉnh object String để tạo ra các method tùy ý. Ví dụ như đoạn code sau:

String.prototype.cliche = function() {
  var cliche = ['lock and load', 'touch base', 'open the kimono'];

  for (var i = 0; i < cliche.length; i++) {
    var index = this.indexOf(cliche[i]);
    if (index >= 0) {
      return true;
    }
  }
  return false;
};

Khi này method cliche đã được thêm vào object String. Tuy nhiên ta lại không thể làm điều này với object Array
HungHayHo 08-05-2018

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

HungHayHo

9 bài viết.
2 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
3 0
Log 1 1. At the beginning of the chapter, the role of function is emphasized and two ways of creating a function are introduced: function declarat...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
3 0
White
3 0
Log 2 1. Phần đầu chap này hứa rằng mình sẽ biết một vài 'common coding idioms' và hai khái niệm anonymous function và closure được nhấn mạnh. Ano...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
3 0
White
2 0
Log 3 This is not the first time I read about Object Construction but last time was so brief that now I can barely recall anything except a metaph...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
2 0
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết hơn 2 năm trước
4 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
9 bài viết.
2 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!