Hành trình cùng cá voi xanh - Áp dụng docker-compose
TIL
781
White

manhdung viết ngày 29/07/2016

TIếp tục bài viết http://kipalog.com/posts/Hanh-trinh-cung-ca-voi-xanh---Dockerize-app Mình sẽ thử áp dụng docker compose cho app này. Bằng cách sử dụng docker compose tất cả tham số cần thiết khi truyền vào docker run, thứ tự chạy các image, tạo network gì... sẽ được đưa vào kịch bản hết. Kịch bản đó có dạng một file yml.

Đây là file docker-compose.yml của mình

version: '2'
services:
 web:
  image: nginx
  hostname: web.simple.flask
  domainname: example.com
  ports:
   - "80:80"
  volumes:
   - ./web/nginx/simple_flask.conf:/etc/nginx/conf.d/simple_flask.conf
  depends_on:
   - app
  networks:
   - my-net
 app:
  build: ./code
  hostname: app.simple.flask
  domainname: example.com
  networks:
  - my-net
networks:
 my-net:

Toàn bộ qúa trình tạo network, build image, chạy các image theo thứ tự, các tham số cần thiết cho mỗi docker run đều nằm trong file yml trên.

Ở đây networks là my-net
Có hai service, tương ứng hai container. Cả hai service đều dùng chung network my-net.

Tên container được lấy theo tên thư mục chứa file docker-compose.yml và tên service khai báo trong docker-compose.yml. Mình đặt trong thư mục simple_flask nên các container sẽ có tên là simpleflask_web_1 và simpleflask_app_1 Để web tham chiếu được app, mình đã phải sửa upstream nginx trong web/nginx/simple_flask.conf

Không nên dùng container_name trong kịch bản docker compose vì đó là fixed name. Bạn không thể dùng docker compose để scale out app do conflict container name.

hostname và domainname dùng để set hostname cho mỗi container và set /etc/hosts cho mỗi container. Ví dụ container có tên là simpleflask_web_1 sẽ có /etc/hosts được bổ sung

172.22.0.2 web.simple.flask web.simple.flask.example.com

Bạn chỉ cần cài docker compose. Hiện tại là bản 1.8.0. Sau đó, chạy docker-compose up là xong. Nhờ sử dụng docker, toàn bộ môi trường được đóng gói cùng app nên việc chạy app chưa bao giờ đơn giản hơn thế.

Tham khảo:
https://gitlab.com/cuongtran/docker-counter/tree/develop
https://github.com/docker/example-voting-app

manhdung 29-07-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

manhdung

44 bài viết.
336 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
99 12
Giới thiệu RabbitMQ là một message broker ( messageoriented middleware) sử dụng giao thức AMQP Advanced Message Queue Protocol (Đây là giao thức ph...
manhdung viết gần 6 năm trước
99 12
White
54 4
Giả định bạn tiếp nhận một server mới toanh, bạn cần tìm một số thông tin về nó như loại CPU, loại main, loại memory, memory dùng của hãng nào... c...
manhdung viết hơn 4 năm trước
54 4
White
51 14
Trong phần 1, tôi đã giới thiệu về sơ lược rabbitmq, vai trò của rabbitmq trong hệ thống phân tán và hướng dẫn cài đặt. Trong phần này, tôi sẽ trìn...
manhdung viết gần 6 năm trước
51 14
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết 2 năm trước
4 0
White
24 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 4 năm trước
24 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
44 bài viết.
336 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!