Hackintosh ký sự #2.2 - Card Wifi

Mong được đóng góp để update thêm cho list

Laptop Wireless

Loại bỏ [Intel, Ralink, Realtek, Mediatek …]

Broadcom

 • 94322hm8l
 • 943224
 • 943225
 • 94352z
 • 94360

Atheros

 • 92xx, 9380 (mini Pci-e)
 • 9462, 9485, 9565 (M2, hơi kén driver)

DELL

 • 1506
 • 1510
 • 1515
 • 1550
 • 1601
 • 1702
 • 1703
 • 1705
 • 1707
 • 1802
 • 1830
 • 1901

USB Wireless

 • Realtek 8188, 8192 (hỗ trợ tốt, giao diện đẹp)
 • Mediatek 7610, 7612, 3070, 3573, 5370, 5572 … (dễ gây xung đột, giao diện không đẹp)

Desktop Wireless

 • Broadcom BCM94331CD
 • Broadcom BCM943225HMB
 • ...
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

trungtran.nsn

6 bài viết.
1 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 2
(Ảnh) Xem xét lại bản thân + Nếu bạn không quá ham mê vọc vạch và chỉ muốn được trải nghiệm macOS, bạn có thể mượn bạn bè để rờ mó... mình đùa th...
trungtran.nsn viết 5 tháng trước
1 2
Bài viết liên quan
White
0 4
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết 1 năm trước
0 4
Male avatar
1 2
(Ảnh) Xem xét lại bản thân + Nếu bạn không quá ham mê vọc vạch và chỉ muốn được trải nghiệm macOS, bạn có thể mượn bạn bè để rờ mó... mình đùa th...
trungtran.nsn viết 5 tháng trước
1 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
6 bài viết.
1 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!